nieuws

Rol architect

bouwbreed

De Bond voor Nederlandse Architecten vindt dat de verantwoordelijkheid voor bouwprojecten bij minder mensen moet komen te liggen. De Bond denkt dat de veiligheid zal verbeteren als de architect een grotere rol krijgt in het bouwproces. “In de berichtgeving over het Bos en Lommerplein wordt terecht gesteld dat niemand meer verantwoordelijk is voor het geheel”, […]

De Bond voor Nederlandse Architecten vindt dat de verantwoordelijkheid voor bouwprojecten bij minder mensen moet komen te liggen. De Bond denkt dat de veiligheid zal verbeteren als de architect een grotere rol krijgt in het bouwproces. “In de berichtgeving over het Bos en Lommerplein wordt terecht gesteld dat niemand meer verantwoordelijk is voor het geheel”, zegt voorzitter Van Schooten. De Bond stelt dat de �rol van de architect is ingeperkt tot leverancier van de tekening, waarna aannemer en onderaannemers het proces overnemen. Gaande wordt op vele punten afgeweken van het oorspronkelijke plan, zonder adequate controle op de werkzaamheden van alle deelbetrokkenen.�

Reageer op dit artikel