nieuws

Rijkswaterstaat heeft bouwbedrijf nodig

bouwbreed

Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en ONRI gaan intensiever samenwerken op het gebied van onderhoud en verkeersmanagement. De drie organisaties hebben vrijdag 30 juni jongstleden een convenant getekend om marktpartijen intensiever te betrekken bij het lopende Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM). Volgens Ben Spiering is het cruciaal dat alle partijen de rol die zij in de bouwketen willen […]

Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en ONRI gaan intensiever samenwerken op het gebied van onderhoud en verkeersmanagement. De drie organisaties hebben vrijdag 30 juni jongstleden een convenant getekend om marktpartijen intensiever te betrekken bij het lopende Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM). Volgens Ben Spiering is het cruciaal dat alle partijen de rol die zij in de bouwketen willen innemen, beter gaan duiden.

Onder de noemer �Linking PIM� gaan de drie organisaties meer kennis met elkaar delen. Ook vinden zij dat innovaties van privaat naar publiek, en andersom, meer kans moeten krijgen om goed te landen.

Alle spelers in de bouwketen moeten zoeken naar een betere rol. Voor henzelf, en voor anderen rondom hen heen. Betere samenwerking en integratie van werkwijzen binnen de supply chain is nodig nu overheden zich terugtrekken en marktpartijen nog onvoldoende inspelen op het nieuw gevormde veld. Iedereen moet zich opnieuw oriënteren.

Intussen dreigt een niemandsland te ontstaan daar waar een serieus en goed bespeeld middenveld moet komen. Laten overheden en marktpartijen hier meer energie voor inzetten. Marktpartijen die gaan investeren in nieuwe vaardigheden. Wie zoekt naar extra waardetoevoeging in de keten, kan nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

Wie zich goed inleeft in de processen en wensen van opdrachtgevers kan een beter aanbod doen. Overheden moeten meer gebruik maken van de schat aan praktische informatie, aanwezig bij marktpartijen. Veel meer marktpartijen gaan selecteren op basis van kwaliteit in plaats van op de laagste prijs. Opdrachtgevers weten immers dat zij uiteindelijk toch niet de laagste prijs betalen. En laten zij hun zoektocht vooral samen doen. Het convenant �Linking PIM� is een mooie start.

Elco Brinkman van Bouwend Nederland, Jan Coppes van ONRI en Bert Keijts van Rijkswaterstaat zijn er enthousiast over. Met �Linking PIM� krijgt partnerprogramma, gestart begin 2006, extra vleugels. Hierin zoeken Rijkswaterstaat, de Britse Highways Agency en marktpartijen Atkins en Grontmij naar de beste procesmethoden voor beheer, onderhoud en verkeersmanagement van het hoofd(vaar)wegennet. Daarbij gebruiken zij buitenlandse ervaringen, voorlopig met name uit Engeland. Best practices worden voorbereid en geïmplementeerd in pilots. De resultaten zijn voor iedereen beschikbaar via een zogenaamde �glazen huis constructie�( www.projectpim.nl.).

In Nederland is de verschuiving in de keten pas twee jaar aan de gang, maar in Engeland al meer dan een decennium. De Britten hebben een voorsprong waarvan wij kunnen leren. Niet alleen in positieve zin, maar ook als het gaat om veranderingen waarop zij nu enigszins terugkomen.

Feit is dat de hele sector in Engeland sterk verbeterd is. Ruim tien jaar geleden presteerde de bouw daar heel matig, met enorm veel juridische conflicten en een torenhoge post faalfouten.

Onafhankelijke commissies, maar ook personen uit de wereld van de bouw en de overheid die hun nek uitstaken en eigen fouten ruiterlijk toegaven, zetten de toon voor verandering. Het gevolg: een sterke samenwerking tussen publieke- en private partijen en een florerende bedrijfstak.

Het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) telt vier pilots. In het district Zwolle staat onder meer een klantgerichter rol voor de verkeersinspecteur centraal; het vinden van de balans tussen service verlenen en efficiency. In district Haaglanden het asset-management en planmatig meerjarig onderhoud; de balans tussen kosteneffectief opereren en wegen maximaal voor de gebruiker openstellen. De verkeersmanagementcentrale

De Wijde Blik wil betere doorstroming, meer reizigersinformatie, adequater routes aanbieden. Het district Zeeuwse Delta zoekt een contractvorm voor variabel en vast onderhoud met verschillende disciplines bij het netwerkgeoriënteerd inkopen op vaarwegcorridor Krammersluizen-Hansweert. De belangstelling van marktpartijen om aan te haken is groot. Maar het gaat erom dat de hele keten meer inzet op samenwerking, transparantie en nieuwe contractvormen. Andere rollen en takenverdeling serieus invult. Zo komen we tot betere oplossingen voor beheer, onderhoud en verkeersmanagement. De belastingbetaler, de gebruiker en de bouwer profiteren hiervan.

Rijkswaterstaat kan het niet alleen af, maar heeft bouwbedrijven en de adviesbureaus daarbij nodig.

Reageer op dit artikel