nieuws

Nederlandse dijken houden zich goed

bouwbreed

waddinxveen – “Ik begrijp niet dat er zoveel ophef wordt gemaakt over de geconstateerde scheuren in de veendijk van Waddinxveen.” Dat zegt Henk van Hemert van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer in reactie op de berichten dat een aantal dijken barstte door de droogte.

De veendijk in Waddinxveen is gisteren over een lengte van 25 meter verstevigd met een 10 meter brede kleilaag. Gisteren werden nog enkele gevallen van haarscheurtjes gemeld. In Wilnis ging het om ongevaarlijke scheuren in de kleilaag. Waterschap Hunze en Aa�s ontdekte op zes plaatsen in de provincie Groningen kleine scheuren.

Volgens Van Hemert die met zes waterkeringsbeheerders nog eens het draaiboek doornam, is er tot dusverre niets aan de hand is. “De huidige stand van zaken? Dat is simpel. Het is droger dan normaal, we zijn extra alert en dat blijven we. Twee keer per week inspecteren we de kaders met de hoogste risico�s. Daarbij gaat het om ongeveer 250 kilometer. Dat is veel werk, want we worden geconfronteerd met een hoop problemen tegelijk. De kwaliteit van het water en ook het waterpeil moet worden bewaakt.”

Van Hemert ziet vooralsnog geen andere oplossing dan preventief te werk gaan. “Sinds de dijkdoorbraak in Wilnis weten we eigenlijk pas dat veendijken kunnen scheuren door de droogte. We kunnen niet in één jaar tijd een miljardeninvestering doen.”

Ook Kees Groothuis van de Unie van Waterschappen (UVW) ziet dat de Nederlandse veendijken, goed voor 3500 kilometer, goed stand houden. “Dat komt omdat we de situatie serieus nemen. In het afgelopen jaar zijn al veendijken versterkt en bovendien zitten we er kort bovenop. Wat we nu doen is de effecten van de droogte op veendijken zoveel mogelijk beperken. Dat betekent dat de meest risicovolle dijken permanent in de gaten worden gehouden tot er weer genoeg regen is gevallen. Specifiek door waterschappen met veendijken. Voor de langere termijn moet op rijksniveau worden bekeken hoe we omgaan met droogteproblematiek.”

Reageer op dit artikel