nieuws

Leveranciers krijgen meer geld uitgekeerd bij bankroet bedrijven

bouwbreed

den haag – Leveranciers aan bedrijven die failliet gaan, krijgen in de toekomst wellicht meer van hun uitstaande rekeningen betaald. De preferente schuldeisers Belastingdienst en UWV krijgen minder. Dit staat in een vertrouwelijk voorontwerp voor een nieuwe Insolventiewet.

Elk jaar opnieuw lijden leveranciers miljardenverliezen door faillissementen. De banken via hun hypothecaire zekerheid of pandrecht en de fiscus en uitkeringsinstantie UWV via hun preferent schuldeiserschap slokken praktisch al het geld dat nog over is in een faillissement op, waardoor er voor de gewone crediteuren niets meer overblijft.

Al evenzoveel jaren wordt gesproken over veranderingen in die verdeling, tot nu toe vergeefs. Zelfs toenmalig minister van Justitie Benk Korthals is er in de nieuwe faillissementswet die in 2004 van kracht is geworden, niet in geslaagd om aan deze door het bedrijfsleven als onrechtvaardig gevoelde verdeling van de eventuele baten.

In het voorontwerp van de commissie Kortmann, genoemd naar de Nijmeegse hoogleraar privaatrecht Bas Kortmann, wordt nu voorgesteld de gewone crediteuren ook een deel van de �buit� te geven. De preferente crediteuren zouden dan tweederde van het resterende kapitaal krijgen, gewone crediteuren eenderde.

Ook de banken, die nu feitelijk buiten een faillissement staan, moeten iets van hun positie inleveren. In de ideeën van Kortmann moet de bewindvoerder meer zeggenschap krijgen over verpande goederen of vastgoed waarop een hypotheek gevestigd is. Die moet hij kunnen gebruiken of verkopen.

Faillissement

In het verleden heeft de Nederlandse Vereniging van Banken aanslagen op de positie van banken altijd weten te voorkomen. Onder andere werd er dan op gewezen dat banken veel sneller zouden overgaan tot het aanvragen van een faillissement. Op die manier zouden zij ervoor kunnen zorgen dat er meer geld overblijft in een bedrijf waardoor ze makkelijker hun vorderingen binnen kunnen halen.

Doel van de vorige vernieuwde Faillissementswet en van het voorontwerp Insolventiewet is het gemakkelijker te maken voor bedrijven die in surséance raken, om een doorstart te maken. Momenteel eindigt bijna 100 procent van de surséances in faillissement.

In bijvoorbeeld de Verenigde Staten komt een doorstart veel vaker voor. Dat heeft te maken met de bescherming die bedrijven in nood geboden wordt tegen schuldeisers.

Na de zomer zal het voorontwerp gepubliceerd worden. Daarna zal ongetwijfeld weer een harde discussie uitbreken met aan de ene kant fiscus en banken die hun voordelige posities niet willen opgeven en aan de andere kant vooral MKB Nederland dat maar al te goed weet dat het vooral kleine en middelgrote bedrijven zijn die financieel de klos zijn van een faillissement.

Reageer op dit artikel