nieuws

Haagse corporaties bouwen voor 2010 6300 woningen

bouwbreed

den haag – De drie Haagse woningcorporaties Staedion, Haag Wonen en Vestia bouwen tot 2010 in totaal 6300 woningen, waarvan elke corporatie er 2100 realiseert. Dat heeft de gemeente Den Haag afgesproken met de corporaties. Deze bouwafspraken komen bovenop de al geplande 6000 woningen die de komende jaren in de Vinexwijken van Den Haag worden gebouwd.

Van de 2100 woningen die iedere corporatie voor haar rekening neemt, zijn er minimaal 960 bestemd voor de sociale huur in bestaand stedelijk gebied. De rest bestaat uit koopwoningen. Corporaties die meer dan de afgesproken 2100 huizen realiseren, krijgen een bonus. Voor corporaties die minder oplevert dan 2100 en minder dan het minimum aantal sociale huurwoningen, is er een �boete� in de vorm van het niet aangeboden krijgen van locaties voor de productie na 2010.

Doelstelling van deze productieafspraken is het zekerder stellen van de voorgenomen productie en het realiseren van de kwantitatieve en kwalitatieve ambities uit de Structuurvisie Den Haag en de Haagse Woonvisie 2020. De Structuurvisie voorziet in de oplevering van 16.200 woningen voor 2010. De corporaties nemen een belangrijk deel van deze productie voor hun rekening en het grootste deel van de sociale woningen. De grootste bulk van de 6300 huizen die nu zijn afgesproken, komen terecht in de stadsdelen Escamp, Laak en Transvaal.

Reageer op dit artikel