nieuws

FNV wil werkgevers ww laten betalen

bouwbreed

amsterdam – Werkgevers moeten de werkloosheidsuitkering voor ontslagen werknemers betalen. In eerste instantie voor de wachtgeldperiode van zes maanden en later voor de hele ww-periode. Dit bepleit vice-voorzitter Ton Heerts van de FNV.

Hij werkt hiermee een recentelijk opgesteld manifest van onder meer politici, werkgevers en vakbonden uit. Daarin wordt aangegeven dat de sociale zekerheid niet langer een kostendebat moet zijn, maar moet gaan over investeringen in mensen en werk.

Daarop inhakend meent Heerts dat als werkgevers de uitkeringen moeten gaan betalen, zij er al snel achter komen dat investeren in opleidingen en begeleiding naar ander werk, goedkoper is dan de kosten van de ww-uitkering.

Niet alleen daardoor nemen de kansen op de arbeidsmarkt voor werklozen toe, maar ook omdat zij minder lang uit het arbeidsproces blijven. Het is immers een bekend fenomeen dat de kansen op de arbeidsmarkt afnemen naarmate werknemers langer werkloos zijn.

Ook budgettair kan het volgens Heerts aantrekkelijk zijn. Daarbij verwijst hij naar het nieuwe beleid rond ziekte en wao waar werkgevers ook een loondoorbetalingsverplichting hebben. Dit heeft geleid tot minder ziekteverzuim en een aanzienlijk lagere instroom in de wao. Een soortgelijk effect verwacht hij van de betaling van de ww-uitkering door de werkgever.

Het maakt de FNV-man niet uit hoe de werkgevers omgaan met de verplichting. Zij mogen dat zelf betalen of zich ertegen verzekeren. En of dat laatste dan via een particuliere verzekeraar gaat of via de uitkeringsfabriek UWV, maakt hem evenmin uit.

Werkgeversvereniging VNO-NCW is niet enthousiast over het voorstel, maar is wel bereid erover te praten op voorwaarde dat dan ook over versoepeling van het ontslagrecht kan worden gesproken. Werkgevers pleiten al langer voor een versoepeling daarvan. “De FNV legt de kosten van de ww wel erg eenzijdig bij de werkgever”, zegt directeur Niek Jan van Kesteren van VNO-NCW. Hij noemt het een verregaande benadering. “Als we daarover praten, dan ook over het ontslagrecht. Die twee zijn nauw met elkaar verweven.”

Op de achtergrond speelt mee dat het kabinet vorig jaar een advies van de Sociaal-Economische Raad over de aanpak van de ww niet integraal heeft overgenomen. Met name ging het toen om het laten betalen van een deel van de wachtgeldpremie door werknemers. Het kabinet vreesde daardoor een nog grotere aantasting van de koopkracht dan werknemers door de kabinetsplannen al te verduren kregen.

Reageer op dit artikel