nieuws

Zeeuws provinciebestuur wil door met containerterminal

bouwbreed Premium

MIDDELBURG – Het provinciebestuur van Zeeland ziet voldoende mogelijkheden om alsnog te komen tot de aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT) in Vlissingen.

Gedeputeerde Staten willen daarom een nieuwe procedure starten om dat mogelijk te maken.

Zeeland is al jaren bezig met het containerproject. De eerste plannen voor een terminal van 2600 meter strandden drie jaar geleden toen de Raad van State het provinciebesluit voor de aanleg van de WCT vernietigde. Het provinciebestuur kwam toen in 2004 met het voorstel voor een kleinere terminal van 2000 meter. Er moesten echter nog wel enkele onderzoeken worden uitgevoerd om te kunnen bepalen of een nieuwe procedure haalbaar zou zijn. Die onderzoeken – onder meer een update van de mer en een maatschappelijke kosten-batenanalyse – zijn nu afgerond. Op basis van die onderzoeken concludeert GS dat realisering van de WCT mogelijk is. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat het lukt. Op een aantal punten hebben we ons huiswerk zorgvuldiger gedaan. We zijn ingegaan op de kritiekpunten van de Raad van State”, aldus gedeputeerde H. van Waveren. Het contract met Hesse-Noord Natie, die de WCT gaat exploiteren, is inmiddels afgelopen, maar de provincie is bezig met de hernieuwing van dat contract.

Eind september besluiten Provinciale Staten of zij ook willen doorgaan met de WCT. Van Waveren verwacht dat de bouw in 2009 kan beginnen enb drie jaar duurt.

Reageer op dit artikel