nieuws

Ruimtelijk beleid stelt overheid voor grote uitdagingen

bouwbreed

den haag – De overheid zal stevig moeten doorpakken om de doelstellingen van de Nota ruimte ook echt te kunnen realiseren. Er zijn tal van ontwikkelingen gaande die haaks staan op de uitgangspunten van het voorgestane overheidsbeleid.

Dat stellen het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu en Natuurplanbureau in de eerste Monitor nota ruimte. De onderzoekers constateren dat de overheid met name op het terrein van het ruimtelijk waterbeleid voor “aanzienlijke” uitdagingen staat.

Nederland is volgens de onderzoekers de laatste jaren aanmerkelijk kwetsbaarder geworden voor overstromingen, onder meer doordat er steeds mensen wonen in gebieden die kunnen overstromen en omdat er tot op heden in nieuwbouwgebieden te weinig ruimte wordt gereserveerd voor waterberging.

Ook moeten de ontwikkelingen rond de stedelijke gebieden worden bijgestuurd om de balans tussen groen en verstedelijk in evenwicht te houden, aldus de monitor. “Delen van de groene bufferzones rondom de stedelijke gebieden zijn bouwgrond geworden en de hoeveelheid groen in en om de stad neemt af in relatie tot de vraag”, aldus de onderzoekers.

Een ander punt van aandacht betreft het openbaar vervoer. Woningen, bedrijventerreinen en ook het werk is volgens de monitor steeds minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

De onderzoeksbureau hebben de studie verricht in opdracht van minister Dekker (VROM).

Reageer op dit artikel