nieuws

Rechtszaak om vrij toegankelijke NEN-normen kansloos

bouwbreed

delft – Een rechtszaak om gratis NEN-normen af te dwingen, is kansloos. Dat zegt directeur Jan Wesseldijk van het Nederlands normalisatie-instituut, opsteller NEN en uitgever van de NEN-normen.

Wesseldijk reageert op het voornemen van het Centraal Bureau Bouwtoezicht
(CBB) om het ministerie van VROM voor de rechter te dagen in een poging de
NEN-normen vrij toegankelijk te krijgen.

Volgens CBB-directeur Pieter Plass is het merkwaardig dat bedrijven voor
NEN-normen moeten betalen. Doordat in het Bouwbesluit wordt verwezen naar de
normen, zijn ze te beschouwen als wet- en regelgeving. En daarvoor, zo redeneert
Plass, hoeft in Nederland niet te worden betaald.

De voorman van het NEN houdt zich verre van Plass’ denkwijze. Volgens
Wesseldijk wordt in het Bouwbesluit weliswaar verwezen naar de NEN-normen, maar
zijn deze niet verplicht. “De NEN-normen hebben geen dwingend karakter”, zegt
hij. “Dat de wetgever heeft besloten ernaar te verwijzen geeft alleen maar aan
dat de NEN-normen goed bedacht en succesvol zijn.”

Wesseldijk wijst erop dat de auteursrechten op de normen bij het
normalisatie-instituut liggen en niet bij de overheid. Die heeft daar dus ook
niets over te zeggen. “Overigens praten we maar over een beperkt aantal normen.
Het grootste deel – zo’n 25.000 – is geregeld via het Europese en wereldwijde
ISO-circuit.”

Verder benadrukt Wesseldijk dat zijn instituut onafhankelijk is en geen winst
nastreeft. De NEN-normen komen daardoor “op de meest goedkope manier”
beschikbaar voor ondernemingen. “Wij zijn in de afgelopen vijftien jaar
behoorlijk gegroeid. Daaruit valt op te maken dat betrokkenen het reuzehandig
vinden om onderling afspraken te maken.”

Ontevredenheid

CBB-directeur Plass ontkent dat laatste niet, maar constateert tegelijk dat
de voortdurende aanschaf van NEN-normen bij veel bedrijven tot ontevredenheid
leidt. “Ze betalen keer op keer weer voor de normen. Ook omdat ze regelmatig
worden aangepast of vernieuwd.”

VROM bevestigt dat het CBB de zaak bij het ministerie aanhangig heeft
gemaakt. “Wij buigen ons er momenteel over”, laat woordvoerder Jeroen Bos weten
“Het is een belangrijke kwestie. Vooralsnog is ons standpunt dat de NEN-normen
niet-verplichtend zijn. Het betreft geen regelgeving en hoeft dus ook niet
openbaar te worden gemaakt.”

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels