nieuws

Profvoetbal in Fusieland

bouwbreed Premium

Na de verzelfstandiging van de woningcorporaties werd het aanvankelijk alom toegejuicht dat er meer samenbundeling kwam in het versnipperde corporatielandschap. Nu ik als bestuurder bij zo�n fusie betrokken ben, merk ik dat toch wel van veel kanten wordt betwijfeld of corporaties beter uit een fusie tevoorschijn komen dan ze erin gaan. In de praktijk worden […]

Na de verzelfstandiging van de woningcorporaties werd het aanvankelijk alom toegejuicht dat er meer samenbundeling kwam in het versnipperde corporatielandschap. Nu ik als bestuurder bij zo�n fusie betrokken ben, merk ik dat toch wel van veel kanten wordt betwijfeld of corporaties beter uit een fusie tevoorschijn komen dan ze erin gaan. In de praktijk worden de overheadkosten juist hoger in plaats van lager, moet ik steeds horen. Blijkbaar associeert men fuseren voornamelijk met efficiëntie en kostenreductie. Of is dat vooral het criterium voor woningcorporaties of bijvoorbeeld zorginstellingen?

Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel lees ik ook allerlei negatieve krantenartikelen over schaalvergroting in de wereld van de zorgverzekeraars.

Bij fusies in het bedrijfsleven ligt dat wel anders. Daar wordt bij een fusie in de media veelal benadrukt dat nieuwe markten worden geopend of dat het bedrijf er nieuwe distributiekanalen bij krijgt. Waarom zijn woningcorporaties en zorginstellingen in de ogen van velen geen bedrijven, denk ik dan. Natuurlijk, het aantal woningen of klanten neemt door fusie niet toe. Maar wat wordt vergeten is de toenemende specialisatie in het dagelijkse werk van de corporaties.

Het gaat om het leveren van kwaliteit, elke dag maar weer, en dat lukt alleen met topprofessionals in de organisatie. Want de volkshuisvesting is meer dan ooit in

beweging. Voortdurend veranderen wetten en regelgeving, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaam bouwen, en ook de complexiteit van projecten neemt toe. De eisen omtrent het wooncomfort liggen

steeds hoger en de identiteit van de woonomgeving blijkt voor potentiële kopers en huurders een belangrijke beslissingsfactor. Daardoor zijn de leefbaarheid en de sociale samenhang in buurten voor corporaties cruciale thema�s geworden.

Voorbij is de tijd dat woningbouwverenigingen vooral fungeerden als passieve beheerders van hun huurwoningenbezit,

met nieuwbouwprojecten in portefeuille die vooral meer van hetzelfde waren. Om het sociale perspectief in het werk te verankeren moeten bruggen worden geslagen naar zorg- en welzijnsinstellingen, zeker met de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning in aantocht. Ook dat vraagt nieuwe frankwelgemoed@planet.nlexpertise.

Met alle oranje vlaggetjes op mijn netvlies dringt de vergelijking met profvoetbal zich op. Elke dag moeten ook de �profs� in de volkshuisvesting topprestaties leveren. Zonder juichend publiek, maar de druk is er niet minder om. Wonen is voor mensen zo�n belangrijke factor in de kwaliteit van hun leven.

Om alle nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden hebben corporaties specialisten nodig op velerlei gebied. En daarnaast breed onderlegde, visionaire mensen die de steeds omvangrijker context van projecten kunnen behappen. Het is geweldig om te zien wat ook kleine organisaties aankunnen. Maar op de lange termijn is schaalvergroting nodig. Het enthousiasme van de generalisten en de diepgang van specialisten kunnen elkaar daarbij versterken. Op elkaar kunnen leunen en steunen, samen gemotiveerd zijn, daar gaat het om.

Het gaat dus uiteindelijk toch om effectiviteit, maar wel een heel andere dan alleen die van de reductie van overhead.

Reageer op dit artikel