nieuws

Mkb slachtoffer van consolidatie bouwsector

bouwbreed Premium

voorburg – Het midden- en kleinbedrijf verliest terrein in de bouwsector. De afgelopen vijf jaar is het aantal bedrijven met tien tot honderd man personeel gedaald met 15 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De sector telde in 2000 nog bijna 9000 bedrijven met maximaal honderd mensen in dienst. Vorig jaar waren er nog maar 7.500 van over. De kleinere ondernemingen, met tussen de vijf en tien mensen op de loonlijst moeten nog meer terrein prijsgeven dan hun grotere branchegenoten. In 2000 telde de bouwsector nog 8.390 bouwbedrijven van deze omvang. Vijf jaar later zijn daar in 2005 nog maar 6.120 bouwbedrijven van over, wat neerkomt op een daling van ruim een kwart.

Bij de ondernemingen met meer dan honderd mensen in dienst blijft de schade beperkt. In 2005 telt het CBS 450 bedrijven van deze omvang, een verlies van 2 procent. Grote winnaar in de bouwsector is de zelfstandige zonder personeel (zzp). Het aantal bedrijven met geen of niet meer dan vijf man personeel nam de afgelopen vijf jaar met ruim een kwart toe. In 2000 telde het CBS nog 66.290 bedrijven van deze omvang. Vijf jaar later komen de onderzoekers uit op in het totaal 76.680 bouwbedrijven met maximaal vijf mensen in dienst.

Door de groei van het aantal zzp�ers nam het aantal ondernemingen in de bouw tussen 2000 en 2005 met 16 procent toe en steeg naar 76.680. In tegenstelling tot de landelijke trend neemt het aantal bedrijven in Friesland dat meer dan honderd mensen in dienst heeft juist sterk toe. In de periode 2000-2005 steeg het aantal bedrijven met deze omvang in de provincie naar twintig. Hiermee tekent de provincie met een groei van eenderde voor de sterkste toename.

Bedrijven met tussen de tien en honderd mensen in dienst verloren in Limburg het meeste terrein. De zuidelijke provincie zag de afgelopen vijf jaar één op de vijf bedrijven van deze omvang verdwijnen. In 2000 telde Limburg nog 560 bedrijven van deze omvang, vijf jaar later is dat aantal tot 435 geslonken.

In Groningen leverden de bedrijven met tussen de vijf en tien mensen op de loonlijst het meest in. De bouwondernemingen van deze omvang daalden sinds 2000 met eenderde van 285 naar 190.

De zzp�ers breiden zich het sterkst uit in Drenthe. Het aantal ondernemingen met niet meer dan vijf mensen in dienst nam daar met 34 procent toe. Momenteel telt de provincie 1630 bouwbedrijven met minder dan vijf mensen in dienst.

Reageer op dit artikel