nieuws

Kosten pps-werken België niet openbaar

bouwbreed

brussel – Het Vlaamse parlement weet nog altijd niet hoeveel de grote verkeersinfrastructuurwerken in Antwerpen, die in 2000 op 1,5 miljard euro werden begroot, precies gaan kosten. Volgens officiële ramingen zijn de kosten intussen opgelopen tot minstens 3,5 miljard euro.

Omdat deze werken via publiek-private samenwerking worden gefinancierd, weigert de Vlaamse regering het parlement volledige inzage in de kosten te geven. Het Belgische Rekenhof reageert eveneens geprikkeld omdat de Vlaamse regering ook voor het hof de juiste hoogte van de kosten van de werken verborgen houdt. Voor de juridische dienst van het parlement mag de Vlaamse regering geen informatie over de kosten van de werken achterhouden, noch voor het parlement, noch voor het Rekenhof.

Verantwoordelijk voor de “werf van de eeuw” in Antwerpen is de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). De BAM is een overheidsmaatschappij die de werken coördineert en er financiers voor zoekt. Omdat er in het verleden ook al commotie ontstond omdat er geheimzinnig werd gedaan over de kosten van de werken, moest de BAM om de drie maanden een voortgangsrapport uitbrengen. Toen vanuit het Vlaamse parlement om inzage werd gevraagd van de notulen van BAM, weigerde de Vlaamse regering hierop in te gaan. Volgens de verantwoordelijke minister Kris Peeters kan er geen volledige inzage worden gegeven in de notulen “omdat de BAM geen volwaardig onderdeel is van de Vlaamse overheid”.

Als dat wel het geval zou zijn, zou de Vlaamse overheid financieel verantwoordelijk zijn voor de BAM en zou ook de Vlaamse overheidsschuld toenemen, zo probeerde de minister het rumoer in het parlement tot bedaren te brengen. Volgens Peeters heeft het parlement zelf met deze constructie ingestemd, maar het is algemeen bekend dat de meest parlementsleden destijds helemaal niet wisten waarmee ze akkoord gingen, zo geeft een woordvoerder van de Vlaamse socialisten (SP.a) toe. Volgens minister Peeters mogen de parlementsleden de toplui van de BAM ondervragen over de voortgangsrapporten, maar verschillende parlementsleden wijzen erop dat ze in het verleden niet op al hun vragen antwoord kregen of slechts halve antwoorden.

In dit klimaat van onwetendheid en het verborgen houden van de juiste kosten van de werken, circuleren nu ook berichten over financieel gesjoemel. Vlaams parlementslid Jan Peumans van de Vlaamse nationalisten (NVA): “Blijkbaar hebben sommige ministers het er erg moeilijk mee dat ze door het parlement worden gecontroleerd.”

Tegenover het oordeel van de juridische dienst stelt de regering de mening van het in de armen genomen advocatenkantoor Stibbe in Antwerpen, dat beweert dat “een onbeperkte inzage in de notulen van de BAM de werken in gevaar brengt”.

Reageer op dit artikel