nieuws

Kabinet hakt snel knoop door over projecten vastgoedbedrijf Rijk

bouwbreed Premium

den haag – Het kabinet hakt binnen nu en een paar weken de knoop door over de eerste projecten waarbij het net opgerichte Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) van het Rijk wordt ingezet. De woningbouwplannen voor dubbelstad Almere/Amsterdam zijn daarvoor in beeld alsook de ontwikkeling van vliegveld Valkenburg, Bloemendalerpolder/KNSF, Greenport Venlo, Moerdijksehoek, de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Ede-Oost.

In een brief aan de Kamer hebben de ministers Zalm (financiën) en Dekker (VROM) deze week aan de Tweede Kamer uiteengezet op welke manier het GOB zich gaat bezighouden met gebieds- en vastgoedontwikkeling. Per 1 oktober is Edo Arnoldussen aangesteld als directeur van het bedrijf.

Het kabinet besloot vorig najaar tot de oprichting van het GOB, waarmee het Rijk risicodragend gaat participeren in publiek-private samenwerkingsprojecten. Het bedrijf wordt de publieke partner van private partijen in pps-projecten. Volgens Dekker en Zalm gaat het om complexe gebiedsprojecten waar ministeries vanuit verschillende invalshoeken bij betrokken zijn. Met het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf wil het kabinet professioneler en slagvaardiger gaan opereren. De opzet moet een einde maken aan de verkokering tussen de departementen die een goede samenwerking tussen Rijk, lagere overheden en marktpartijen bij gebiedsontwikkeling in de weg staat.

Extra speler

Het GOB gaat als opdrachtnemer functioneren voor alle ministeries die zich bezighouden met vastgoed en gebiedsontwikkeling. In hun brief aan de kamer benadrukken Zalm en Dekker dat de werkwijze alleen slaagt als de deelnemende departementen ook echt hun belangen door het GOB laten behartigen. “Het is van groot belang dat de andere partners het ontwikkelingsbedrijf niet zullen ervaren als een extra speler vanuit het Rijk, maar als beoogde eenheid die de vele spelers binnen het Rijk vervangt waarmee men anders te maken had gekregen”, aldus de ministers.

Eigen middelen

Het GOB beschikt voorlopig niet over eigen middelen. Projecten worden gefinancierd uit de inbreng van grond of vastgoed en de diverse departementen dragen een steentje bij. Pas als de betrokken departementen en de politiek groen licht hebben gegeven kan het bedrijf risicodragend gaan participeren. Uitgangspunt is daarbij dat dit alleen gebeurt als het niet anders kan. Het bedrijf krijgt de ruimte om anticiperend vastgoed te laten aankopen en kan overtollig vastgoed van een departement inkopen als dat op de langere termijn gunstig voor het Rijk uitpakt.

Het is nog niet duidelijk of de organisatie van de vastgoeddiensten van het Rijk gaat veranderen nu het GOB daadwerkelijk gaat starten. Op initiatief van Zalm wordt op dit moment een grootscheeps interdepartementaal onderzoek gehouden naar de mogelijke fusies van de vastgoeddiensten van het Rijk. Zalm zelf is voorstander van een verdere centralisatie. De fusie tussen de Dienst Landelijke Gebieden (landbouw) en Domeinen (financiën) is al ingezet. De minister zelf heeft zijn oog laten vallen op het vastgoed van de Rijksgebouwendienst dat met de Dienst landelijke Gebieden en Domeinen onder één dak zou moeten komen.

Reageer op dit artikel