nieuws

Infiltratie regenwater in Zwolle verplicht

bouwbreed

zwolle – Burgemeester en wethouders van Zwolle willen bij elk nieuw bouwplan het infiltreren van regenwater in de bodem verplicht stellen. Zwolle is hiermee de eerste gemeente in Nederland, die deze maatregel wil opnemen in de Bouwverordening. In 1995 was Zwolle de eerste gemeente die het infiltreren van regenwater op grote schaal projectmatig ging toepassen […]

zwolle – Burgemeester en wethouders van Zwolle willen bij elk nieuw bouwplan het infiltreren van regenwater in de bodem verplicht stellen. Zwolle is hiermee de eerste gemeente in Nederland, die deze maatregel wil opnemen in de Bouwverordening. In 1995 was Zwolle de eerste gemeente die het infiltreren van regenwater op grote schaal projectmatig ging toepassen in de Vinex-locatie Stadshagen. Met het aanpassen van de Bouwverordening wordt het afkoppelen van regenwater nu verplicht.

De nieuwe regels gelden voor vergunningen voor nieuwbouw of een uitbreiding van 30 vierkante meter of meer. Bouwactiviteiten die licht vergunningsplichtig danwel vergunningvrij zijn, vallen niet onder de infiltratieplicht. In gebieden waar infiltratie reeds algemeen wordt toegepast, dient in alle gevallen van nieuwbouw of uitbreiding te worden geïnfiltreerd. Gevallen waarin sprake is van bodemverontreiniging, een ongeschikte bodemgesteldheid of een te klein perceel kunnen worden ontheven van de infiltratieplicht. In dat geval krijgt de aanvrager wel kosten doorberekend. De kosten van infiltratie bedragen circa 15 euro per vierkante meter dakoppervlak. De maatregel gaat vermoedelijk eind 2006 in.

Reageer op dit artikel