nieuws

Gemeenten moeten zich volgens Pearl grote zorgen gaan maken

bouwbreed

voorburg – Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Ruimtelijk Planbureau hebben een instrument ontwikkeld dat beter dan ooit voorspellingen doet over wie waar wonen in Nederland. Dankzij het rekenmodel wordt voor de eerste keer tot op het detailniveau van gemeenten zichtbaar wat de effecten zijn van vergrijzing en migratie voor de bevolkingsopbouw.

Bij gebrek aan Nederlandse spitsvondigheid doopten RPB en CBS hun nieuwe snufje Pearl, een verwijzing naar Projecting population Events At Regional Level.

Pearl maakt indringend duidelijk dat de gemeenten zich grote zorgen moeten maken over de nabije toekomst. Over twintig jaar bestaan vijftig plaatsen voor minstens 7 procent uit 80-plussers. Wat betekent dat voor de vraag naar zorg en de aanpassing van woningen?

De kleine gemeenten in Zuid-Limburg en de westelijke oevers van de Westerschelde raken zeker 10 procent van hun bevolking kwijt. Wat betekent dat voor de gemeentelijke inkomsten en het niveau van de voorzieningen? De geldstroom vanuit het Gemeentefonds naar de lagere overheden is immers rechtstreeks een vertaling van de inwonertallen. Pearl dwingt om de plannen ten aanzien van woningbouw en infrastructuur opnieuw tegen het licht te houden. Minister Dekker van Ruimtelijke Ordening geeft al aan vooral daar te willen investeren waar het geld verdiend wordt. In de Randstad dus. Want terwijl het platteland langzaam leegloopt en veroudert, krijgt de Randstad tot 2025 nogmaals een oppepper door de groei van het allochtone bevolkingsdeel en de toestroom van jongeren.

Het CBS becijfert dat in de periode tot 2025 de bevolking van Nederland met 600.000 zielen toeneemt tot 16,9 miljoen mensen. Mikpunt 2025 lijkt ver weg. Wat echter is twintig jaar nou maar als je terugblikt? De muziek van 1986 klinkt nog steeds gloednieuw.

Grijze druk

Nu nog telt de groep met een leeftijd tussen de 30 en 60 jaar 5 miljoen personen. Over twintig jaar is hun aantal gedaald tot 4,1 miljoen. Gelijktijdig stijgt het aantal 60-plussers van 3,1 naar 4,7 miljoen. De grijze druk – het aantal 65-plussers per honderd mensen van tussen de 20 en 65 – loopt op van 23 naar 36 procent. De groene druk – het aantal 0- tot 19-jarigen per honderd 20- tot 64-jarigen – neemt licht af van 40 tot 38 procent in 2025.

Pearl laat zien dat ondanks de vergrijzing Noord-Holland (215.000 bewoners extra) en Zuid-Holland (plus 210.000) voorlopig doorgroeien. De relatief grootste toename geldt Flevoland, dat een kwart meer inwoners krijgt. Limburg daarentegen kan verwachten toe te moeten met 7 procent minder inwoners. De krimp in Zeeland bedraagt 4 procent. Meer dan nu al het geval is verschuiven de accenten naar de Randstad.

Reageer op dit artikel