nieuws

Brinkhorst: Minder overlast door nieuw KLIC-systeem

bouwbreed Premium

den haag – Minister Brinkhorst (economische zaken) ziet enorme mogelijkheden om de overlast door graafwerkzaamheden terug te dringen met het nieuwe KLIC-informatiesysteem.

Volgens de minister zijn gemeenten met het nieuwe digitale informatiesysteem voor ondergrondse kabels en leidingen veel in beter in staat de diverse op stapel staande graafwerkzaamheden op elkaar af te stemmen, zodat een weg of stoep niet herhaaldelijk opengebroken hoeft te worden.

Brinkhorst heeft gisteren met het gemeentelijke platform kabels en leidingen spontaan afgesproken dat hij gemeenten gaat aansporen de graafwerkzaamheden beter te coördineren. Volgens de minister is de weg die “drie keer per jaar openligt” een enorme bron van ergernis voor burgers. Daar kan met het nieuwe informatiesysteem wat aan gedaan worden, meent de minister. Het systeem gaat immers betrouwbare gegevens bieden over wat er aan kabels en leidingen waar onder de grond ligt en waar graafwerkzaamheden zijn gepland. Gemeenten kunnen met die gegevens al vroegtijdig werkzaamheden op elkaar afstemmen.

Brinkhorst en minister Dekker (VROM) ondertekenden gisteren een convenant over de toekomstige informatie-uitwisseling over ondergrondse leidingen en kabels. Het convenant loopt vooruit op de nieuwe grondroerdersregeling, waarmee het kabinet het aantal graafincidenten rond kabels en leidingen wil terugdringen.

In Nederland ligt voor 1,75 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Jaarlijks ontstaat bij gemiddeld 20 procent van de graafwerkzaamheden schade, in totaal voor zo�n 175 miljoen euro. Bij bijna de helft van de schadegevallen zijn de graafwerkzaamheden vooraf niet gemeld bij het Kabels en Leidingen Informatiecentrum (KLIC).

Met de nieuwe grondroerdersregeling worden aannemers wettelijk verplicht graafwerkzaamheden vooraf aan te melden. De kabel- en leidingbeheerder wordt bij wet verplicht de grondroerder tijdig te voorzien van betrouwbare en bruikbare informatie over de ligging van zijn kabels of leidingen. Zowel de aanmeldingen van de grondroerders als de gegevens van de beheerders komen terecht bij een digitaal loket dat bij het Kadaster wordt ondergebracht. Het Kadaster werkt nu nu samen met KLIC om het nieuwe digitale systeem, KLIC online, op te zetten. Het digitale loket is op zijn vroegst eind volgend jaar operationeel.

Totdat de wet is aangenomen en het digitale loket is geopend, is een KLIC-melding formeel nog niet verplicht. KLIC is inmiddels een campagne gestart om de noodzaak van de melding onder de aandacht te brengen.

Stoep of weg niet meer herhaaldelijk opengebroken

Reageer op dit artikel