nieuws

Binnenvaart krijgt met plan Incodelta nieuwe impuls

bouwbreed

den haag – De afname van vervoer over kleine kanalen is tegen te gaan met een nieuw vervoersconcept. Het concept houdt in dat duwbakken automatisch aan binnenschepen worden gekoppeld. Projectleider Ard de Vries van Incodelta baseert deze uitspraak op signalen uit de markt waarbij verladers, gaandeweg de ontwikkeling van het concept, al willen investeren.

Het vervoersconcept voor de binnenvaart wordt ontwikkeld in het project �Waterslag�. Het Zuid-Nederlandse Incodelta, de twee Vlaamse waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV en NV De Scheepvaart, en een aantal private partners uit Vlaanderen en Nederland werken samen in het project om te komen tot optimale benutting van de bestaande capaciteit van de kleine vaarwegen en kanalen. Het project is gericht op Klasse II vaarwegen, vaarwegen voor schepen met een maximale lading van 600 ton (het scheepstype Kempenaar).

Drie jaar geleden zijn proeven gedaan in kanalen in Brabant. Rijkswaterstaat heeft op basis van de resultaten eisen opgesteld voor een concept waarbij door het koppelen van een duwbak aan een binnenvaartschip meer lading via de kleine vaarwegen kan worden verscheept. Het zou moeten gaan om een duwbak met minimaal een boegschroef. De toevoeging �minimaal� komt voort uit de verschillen tussen de vaarwegen in Vlaanderen en Nederland.

“In de praktijk willen we wel toe naar een Schottel-voortstuwing of zo”, aldus Ard de Vries van Incodelta. “Iets om toch zelfstandig een stuk te kunnen varen. De Vlamingen willen dat. De Nederlandse sluizen hebben voldoende breedte om een duwbak langszij het schip dat duwt, te schutten. Voor Nederland zou een duwbak met een boegschroef dan ook kunnen volstaan. In de sluizen in de Belgische kanalen zullen de duwbak en het duwschip apart geschut moeten worden. Voor dat geval moet de duwbak in elk geval een stuk zelfstandig kunnen varen. Het schip dat duwt kan dan eerder verder met een andere duwbak. Dat maakt het rendabel. Wat we ontwikkelen zou moeten kunnen uitgroeien tot een Europese standaard”, verduidelijkt De Vries.

Als belangrijkste drijfveer om het binnenvaartvervoer over kleinere vaarwegen anders te doen, noemt De Vries de afname van het aantal kleinere binnenvaartschepen. Vanwege het prijsopdrijvend effect is dat een bedreiging voor het vervoer over water. En dat is weer vervelend voor verladers voor wie vervoer over water nog gunstiger blijft dan vervoer over de weg of het spoor, waardoor er weer een aantal zal afhaken. Om van deze neerwaartse spiraal af te raken, is een nieuw vervoersconcept nodig.

Het project Waterslag is in januari dit jaar van start gegaan. Eind juni zullen de eerste resultaten bekend worden gemaakt. De Vries heeft uit de markt signalen opgevangen die voor hem aangeven dat het met het nieuwe vervoersconcept “best gaat lukken”.

Het bedrijfsleven is geïnteresseerd. Meer dan vijftien verladers langs drie kanalen in Brabant (Zuid-Willemsvaart, Beatrixkanaal en Wilhelminakanaal) participeren in het project. Er zijn volgens de projectleider ook al rederijen die willen investeren om op die manier de onrendabele top van het vervoer over de kleine kanalen af te halen.

Reageer op dit artikel