nieuws

BIM-software moet het in VS helemaal gaan maken

bouwbreed

pittsburgh – De druk op Amerikaanse architecten, ingenieursbureaus en bouwbedrijven om gebruik te maken van BIM (building information modeling) neemt toe. Volgens een onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van de American Institute of Architects en de Associated General Contractors maakt reeds 74 procent van de Amerikaanse architecten op één of andere manier gebruik van (3D) BIM.

Verhoging van de productiviteit en de vraag van opdrachtgevers worden genoemd als de belangrijkste reden om BIM softwarepakketten te gebruiken. Het onderzoek maakt niet duidelijk hoe vaak deze architecten hun modellen ook delen met ingenieurs en bouwers.

98 procent van de architecten dat met BIM werkt gebruikt de software voor visualisatie en ontwerpen. 34 procent gebruikt BIM voor het genereren van projectinformatie (projectdata). 34 procent gebruikt het identificeren van conflicten in bouwprojecten (conflict identification) en 12 procent gebruikt BIM voor beheer van gebouwen (facility management). �Het heeft zin om op kleine schaal BIM in je bedrijf te introduceren, zodat je werknemers en klanten er vertrouwd mee raken,� zegt David Harrard, een architect in Pittsburgh.

De Amerikaanse bouwwereld bevindt zich volgens het bouwvakblad ENR in een fase waarin de belanghebbenden voorzichtig met BIM beginnen te experimenteren. Beroepsorganisaties van architecten, ingenieurs en aannemers geven door het hele land workshops over de introductie van BIM. Het posterkindje van BIM is het Denver Art Museum, een zeer complex ontwerp van architect Daniel Libeskind dat in oktober 2007 geopend zal worden. Het gebouw zal volgens de hoofdaannemer op tijd en binnen het budget worden afgeleverd omdat architect, opdrachtgever, ingenieurs en bouwers vanaf de eerste dag 3D-modellen met elkaar deelden.

ENR schets in zijn laatste nummer een soort bouwutopia waarin architecten, aannemers, opdrachtgevers en gebruikers vanaf de eerste dag van een bouwproject via digitale -en holografische projecties en met behulp van voor iedereen toegankelijk projectdata samenwerken alsof ze continue bijelkaar op schoot zitten. Het blad meent dat BIM de belanghebbenden zal dwingen tot een harmonieuzere manier van samenwerken terwijl de grenzen tussen verschillende bouwfasen zullen vervagen. Het zal nog wel tot 2020 duren voor het geschetste utopia realiteit is.

De belangrijkste obstakels voor de acceptatie van BIM zijn onzekerheid, problemen met de integratie van verschillende softwarepakketten en onduidelijkheid over standaards. In de VS is een commissie van de National Institute of Building Standards (NIBS) bezig met het formuleren van verschillende BIM-standaards. Volgens Dana Smith, de voorzitter van de commissie, zal men vanaf augustus 2006 beginnen met het publiceren van standaards. De eerste publicatie heeft betrekking op betonwaren (precast concrete). Het NIBS werkt daarbij samen met de International Alliance for Interoperability (IAI) de organisatie die zich inzet voor het wereldwijd ontwikkelen van uniforme standaards voor 3-D ontwerpen.

Er is nog zoveel verwarring over BIM dat er geen overeenstemming bestaat over de definitie ervan. De General Services Administration, een onderdeel van de federale overheid, definieert BIM als �een digitaal model van een gebouw op een vast punt in de tijd�. De definitie van het NIBS benadrukt vooral het collaboratieve aspect van BIM. De organisatie spreekt over �de digitale afbeelding van de fysieke en functionele karakteristieken van een gebouw, die dienst kan doen als een gedeelde, betrouwbare informatiebron en die de basis vormt voor alle beslissingen tijdens de levenscyclus van het gebouw.�

Reageer op dit artikel