nieuws

Aquaseparation maakt klei asbestvrij

bouwbreed

geldermalsen – Categorie I grond voor de bouw uit asbesthoudende kleigrond: Lambert Milieutechniek ontwikkelde daarvoor Aquaseparation. Dit proces scheidt met water onder hoge druk hechtgebonden asbest van klei. De installatie kan dat ook met andere grondsoorten. Aquaseparation maakt een partij grond voor ruim 98 procent schoon, garandeert directeur Pieter Lambert.

Hechtgebonden betekent dat het asbest ooit in de vorm van bijvoorbeeld golfplaten is gebracht. Die zijn op een geven moment kapotgegaan en als brokstukken in de bodem achtergebleven. Omdat het asbest is mag de grond alleen na reiniging opnieuw worden gebruikt. Daarvoor bestaan uiteenlopende systemen. Die hebben allemaal problemen met het verwijderen van asbestpuin uit zware klei; de reden dat deze grond als �onreinigbaar te boek stond. Aquaseparation heeft dat volgens Lambert niet.

Mede door de moeilijkheden die anderen bij de schoonmaak ondervinden rekent hij met een ruime markt. Die markt zal in zijn visie alleen maar groeien omdat bij onder meer standuitbreidingen veel grond met hechtgebonden asbest vrijkomt.

Installatie

Lambert reinigt deze soort asbesthoudende grond momenteel in Groningen op de locatie Afvalverwerking Stainkoeln en in Geldermalsen bij AVRI Ontwikkeling. De installatie bestaat uit onder meer een trilzeef, een hogedrukpomp en een separator. Vrachtwagens voeren de grond aan. Een wiellader vult daarmee de voorraadbunker van de doseerinstallatie die de grond grof freest en gelijkmatig op de opvoerband stort. Een dieselaangedreven plunjerpomp zet met een vermogen van 559 kilowatt water onder een druk van maximaal 1000 bar. In de separator mengt het water zich met de asbesthoudende grond. De grond wordt vloeibaar en gezeefd. Het gezeefde slib dikt in een bezinkdepot in. De vaste fractie wordt afgevoerd als materiaal dat met asbest is vervuild.

De zeef scheidt grond en asbestpuin met een roosterbed. Die techniek is al eerder in een puinbreker beproefd. Afhankelijk van de instelling van het roosterbed zeeft de machine in fracties tot 12 millimeter. De installatie kan dagelijks 160 tot 200 ton zware klei verwerken. De scheiding vergt dan een waterdruk van 500 tot 600 bar.

Met zandmengsels bedraagt de dagelijkse productie zo�n 600 tot 800 ton. Het water vormt een gesloten kring en wordt bij een tekort aangevuld met oppervlaktewater. Per minuut verbruikt de installatie om en nabij 425 liter water; de dagelijkse hoeveelheid komt op zo�n 2000 kubieke meter.

Op de locaties werken zes personen. Daarvan sorteren er vier het materiaal voor en zorgen er twee voor de reiniging. Het personeel moet zich houden aan de 3T-bepalingen; het zwaarste regime voor het werken met asbest. De vrachtwagens die de vervuilde grond aanvoeren mogen het terrein alleen verlaten na het passeren van een bandenwasser. Tot nog toe reinigde Lambert ruim 30.000 ton grond; het resultaat is volgens de directeur nog niet afgekeurd. De grond gaat voor zo�n 7,50 euro van de hand als Categorie I grond. Lambert benadrukt dat Aquaseparation alleen hechtgebonden asbest vrijmaakt; grond met niet-gebonden asbest is vooralsnog niet schoon te maken.

Een wiellader vult de voorraadbunker van de doseerinstallatie die de grond freest en gelijkmatig op de opvoerband stort. Foto: Ton Borsboom

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels