nieuws

Vermogen corporaties even groot als staatsschuld

bouwbreed

Onlangs publiceerde de Raad van Economische Adviseurs van de Regering een rapport over de vermogens van de woningcorporaties. Een onderwerp waarover in Cobouw en binnen het NIROV regelmatig wordt gediscussieerd. Grofweg komt het erop neer dat de vermogenswaarde van de corporaties (ozb waarde van de 2.4 miljoen woningen minus uitstaande leningen) overeen komt met de […]

Onlangs publiceerde de Raad van Economische Adviseurs van de Regering een rapport over de vermogens van de woningcorporaties. Een onderwerp waarover in Cobouw en binnen het NIROV regelmatig wordt gediscussieerd. Grofweg komt het erop neer dat de vermogenswaarde van de corporaties (ozb waarde van de 2.4 miljoen woningen minus uitstaande leningen) overeen komt met de Nederlandse staatsschuld: ruim 200 miljard euro.

Als we uit mogen gaan van een voortgaande waardestijging van deze 2.4 miljoen woningen dan zal deze vermogenswaarde rond 2020 alweer verdubbeld zijn tot 400 miljard euro. Die waardestijging zal voor het grootste deel van het corporatiebezit wel opgaan: het imago van de corporatie woning is dat van sombere na-oorlogse flatbouw maar in werkelijkheid zijn 1.2 miljoen woningen laagbouw/eengezinswoningen en die stijgen in waarde gewoon mee met de index. De huurliberalisatie werkt daarbij als een soort turbo versneller op die waarde- en exploitatie ontwikkeling.

Eigengereid

Ook het idee dat alle sociale woningbouw is geconcentreerd in vervallen grootstedelijke wijken moet zeker bijgesteld worden. Het leeuwendeel van de voorraad staat namelijk in de provincie en de dorpen: zo is bijvoorbeeld 30 procent van de Wassenaarse woningen sociale woningbouw.

De vermogens van de woningcorporaties vormen zo bezien onze �Nationale Ouwe Sok�. Net als bij de particuliere woningbezitter vormt dit collectieve woningbezit het appeltje voor de dorst ten behoeve van de Nederlandse Staat. De gasbel in Slochteren vormde voor de afgelopen vier decennia mede de grondslag van de Nederlandse welvaartsstaat, het ziet ernaar uit dat de komende 5 decennia het vermogen van de woningcorporaties die rol gaat overnemen.

Over het eigendom van die vermogens wordt , na de privatisering begin jaren negentig, door menig corporatie bestuurder nogal eigengereid gedacht. Je hebt soms de indruk dat de corporatie sector serieus denkt dat die 200 miljard en te zijner tijd die 400 miljard privaat bezit zijn.

In het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) wordt daar toch echt heel anders over gedacht: vermogensoverschotten die niet meer kunnen worden aangewend voor de volkshuisvestings doelstelling vallen de Nederlandse Staat toe.

Vergrijzingsboom

Zodra de huidige herstructureringsronde is afgerond (dit behelst de sloop van circa 100.000 voornamelijk flats) en de huurexploitatie vooral door de huurliberalisatie en veel lagere kapitaallasten fors in de plus gaat komen kan er gedacht gaan worden aan grootschalige stortingen in de Staatskas.

Ik durf de stelling dan ook wel aan dat met wat handig financieel opereren, zo rond 2015 als de vergrijzingsboom op gang komt, deze geldstroom uit de corporatie sector richting Staat de oplopende vergrijzingskosten af kan dekken.

Ir. René Strijland,

strijl@xs4all.nl

Reageer op dit artikel