nieuws

Topdown-constructie snelle manier van bouwen Maattolerantie is essentieel Nieuwbouw Pieter Vreedeplein Betrokken partijen

bouwbreed Premium

tilburg – Bij een grootschalig nieuwbouwproject in de Tilburgse binnenstad is voor de bouwlagen onder maaiveld gekozen voor de zogeheten topdown-aanpak. Met deze niet alledaagse bouwmethode kon na gereedkoming van de eerste (kelder)vloer gelijktijdig naar beneden als naar boven worden gebouwd.

De bouwput heeft een bebouwd oppervlakte van circa 14.000 vierkante meter en inmiddels tekenen de eerste contouren zich af. Het plan Pieter Vreedeplein, een ontwerp van de Spaanse architecten Bonell i Gil en het Nederlandse bureau Bedaux de Brouwer architecten, voorziet in een scala van functies (zie kader).

Het bevat onder andere drie torens waarvan de hoogste tot 48 meter (zestien lagen) reikt. De nieuwbouw kent enige beperkingen. “Gezien de vele grondvervuilingen in dit gebied, een erfenis van de ooit hier gevestigde textielindustrie, mocht geen grondwater van buiten de bouwput worden onttrokken. Om schade aan de aangrenzende bebouwing te voorkomen, was bovendien het gebruik van groutankers niet toegestaan.

De diepwanden sluiten hier dus aan op de ondoordringbare kleilaag die zich op 52 meter onder maaiveld bevindt waardoor sprake is van een zelfstandig gesloten bouwput”, aldus M.G. Kuijpers, hoofd bedrijfsbureau van de bouwcombinatie Heerkens van Bavel/Van Straten.

Daarbij koos opdrachtgever Pieter Vreedeplein Ontwikkeling CV, een samenwerking tussen Bouwfonds MAB Ontwikkeling CVG BV en de gemeente Tilburg, met het oog op de bouwsnelheid bewust voor een topdown-aanpak. Door de bouwput vanaf maaiveldniveau tot -4,5 meter diepte te ontgraven kon – met behulp van tijdelijke constructies – de bouwsnelheid worden opgevoerd. “Na het storten van de eerste (kelder)vloer kon tegelijkertijd naar boven en naar beneden worden gebouwd. In één jaar tijd kon de bouwput dus gelijktijdig van -1 naar -3 niveau worden ontgraven en twee verdiepingen boven maaiveld worden gerealiseerd. Het is in feite een mijnbouwconstructie die in de civiele techniek wel vaker wordt gebruikt.”

Tot 53 meter diepte werd rond de bouwput een damwand gemaakt van 80 centimeter breed. Tijdens het ontgraven van deze sleuf werd bentoniet als steunvloeistof ingebracht. Daarbij werden in het bovenste gedeelte tot 17 meter diepte betonnen prefab spanplanken aangebracht, die uiteindelijk de afwerking van de twee lagen tellende ondergrondse parkeergarage vormen.

Omdat hier niet gekozen is voor een constructie met groutankers moest op 4,5 meter onder maaiveld tijdelijk een zandtalud blijven liggen. Vervolgens werden voor de eerste keldervloer 22 meter lange palen geboord, die tevens de kolommen van de ondergrondse parkeergarage vormden.

Grondmonsters

Voor de ondergrondse parkeerkelder werd 80.000 kuub zand verwijderd door een vloersparing van circa 7 bij 15 meter. Onder in de bouwput moesten dan ook voorzieningen worden aangebracht voor een goede doorstroming van de lucht. Elk uur werden grondmonsters genomen. Voor de 14.000 vierkante meter op verdieping -3 is een circa 50 centimeter dikke betonnen vloer gestort. Na het aanbrengen hiervan is er de tussenvloer (verdieping -2) in gemaakt van staalplaatbeton.

In de garage met een stramienmaat van 7,80 meter werden uiteindelijk 254 grondverdringende palen, gevuld met beton aangebracht. Ze werden aangebracht door Fundex uit Oostburg. De Maxit Group uit Eindhoven leverde daarvoor 1800 ton grout. Uiteindelijk wordt de hele kelderbak voor opdrijven behoed door 1200 trekankers en de dikke betonvloer. 

De topdown-constructie vereist een precieze manier van ontwerpen en uitvoeren, aldus het hoofd bedrijfsbureau van aannemerscombinatie Heerkens van Bavel/van Straten. “De constructieve aspecten zijn een belangrijk punt van aandacht, waarbij met voldoende maattoleranties rekening moet worden gehouden in de ontwerp- en uitvoeringsfase. De maattolerantie in de ruwbouw zijn namelijk essentieel voor de afwerking in de afbouw, omdat de 22 meter lange boorpalen tevens de kolommen vormen voor de ondergrondse parkeergarage.”

– -winkelcentrum 21.500 vierkante meter

– -family entertainment centre 3400 vierkante meter

– -132 appartementen in diverse woningtypen

– -ondergrondse parkeergarage met achthonderd plaatsen

– -fietsenstalling met zevenhonderd plaatsen

– -herontwikkeling winkelcentrum City Center (1175 vierkante meter)

Directievoering/toezicht:

Kats & Waalwijk Bouwadvies en Projectmanagement-Gorinchem

Uitwerkend architect:

BDG Architecten en Ingenieurs-Almere

Constructeur:

Ingenieursbureau Zonneveld-Rotterdam/Goes

Adviseurs technische installaties:

Installatie Ontwerp Centrum Ridderkerk

Installateur installaties commerciële ruimten:

Burgers Ergon-Gorinchem

�In feite een constructie uit de mijnbouw�

Reageer op dit artikel