nieuws

Tijd essentiële factor bij herstel bezweken aquaduct

bouwbreed Premium

hommerts – De verwachting is dat volgende week een begin kan worden gemaakt met de eerste herstelwerkzaamheden van het bezweken aquaduct Jeltesloot in het Friese Hommerts. De uiteindelijke ingrepen zullen sterk afhankelijk zijn van de consequenties in tijd.

“Direct na het incident zijn de opruimwerkzaamheden begonnen en die zijn inmiddels zo goed als voltooid”, aldus Jan Doornbos, projectleider van de provincie Friesland. Eerder deze maand gleed 9,5 meter uitgegraven damwand tussen de droge en natte put ruim 1 meter weg samen met twee zijwanden. Na het incident werd de bouwput (20 bij 26 meter) uit voorzorg onder water gezet.

Inmiddels heeft overleg plaatsgevonden met de schade-experts over de verdere gang van zaken. Doornbos: “Na het opruimen is direct gesproken over een herstelplan. Dat bevat een aantal keuzemogelijkheden die sterk afhangen van de (financiële) consequenties en de gevolgen voor de planning.” De aannemer, TBI Haverkort, legt zich nu toe op een plan van aanpak. “We verwachten volgende week een knoop door te hakken met de verzekering.”

De planning is om volgende week met de herstelwerkzaamheden te beginnen. Duidelijk is in elk geval dat parallel aan de beschadigde damwand een nieuwe damwand zal worden geslagen. Het gaat om in totaal zo�n 35 meter. De verloren gegane damwand wordt vervolgens onder water afgebrand. Op deze manier wordt de bouwkuip weer hersteld. De wijze waarop het beschadigde tussenschot wordt aangepakt, is nog niet bekend. Doornbos: “We kunnen overgaan tot reparatie of de fasering dusdanig veranderen dat het uiteindelijk zijn functie verliest. Bij deze overweging zullen we de consequenties in tijd en geld laten meespelen.” Daarnaast moet ook nog de deels weggegleden polderkade worden hersteld.

Friese Merenproject

Volgens Doornbos loopt de planning vooralsnog geen gevaar. Het aquaduct maakt deel uit van het Friese Merenproject dat eind 2007 moet zijn voltooid, omdat de provincie anders subsidie misloopt. “We zitten in het beginstadium. Het halen van de geplande einddatum is nog steeds een haalbare kaart.”

Naar de uiteindelijke oorzaak blijft het voorlopig nog gissen. Daarvoor moet de natte bouwput van 20 bij 26 meter eerst droog zijn. Dat zal zeker nog een paar weken op zich laten wachten.

Reageer op dit artikel