nieuws

Tekort vaklieden hindert staalbouwers

bouwbreed

nieuwegein – In de metaalsector dreigt een groot tekort aan technisch vakbekwaam personeel bij het midden- en kleinbedrijf. Brancheorganisatie Metaalunie ziet vooral problemen ontstaan bij de staalbouwers.

Uit de Economische Barometer van Metaalunie die gisteren is verschenen, blijkt dat de staalconstructiebranche nu al moeite heeft de vacatures te vervullen. “Werkgevers in deze tak denken niet dat het ze lukt binnen een halfjaar vakmensen te vinden voor alle openstaande banen”, constateert bedrijfseconoom Rob van der Werff van Metaalunie. “Gemiddeld staan er drie vacatures per bedrijf open. Verwacht wordt dat er daarvan tweeënhalf kunnen worden ingevuld. Daarmee zijn de problemen voor de staalconstructie aanzienlijk groter dan voor de metaalsector als geheel.”

Metaalunie vreest dat door het gebrek aan vakmensen het ingezette economisch herstel wordt geremd. De oplossing ligt volgens de brancheorganisatie vooral in het interesseren van meer jongeren in techniek.

“Dat is de meest structurele en duurzame oplossing”, aldus Van der Werff. “Lukt dat niet dan is het een goede zaak met hulp van Oost-Europese krachten productiewerk in Nederland te houden”. Als die werknemers onder Nederlandse regelgeving vallen, verstoort dat de arbeidsverhoudingen niet.

Uit de barometer komt naar voren dat het herstel in het mkb-metaal vooralsnog fors doorzet en dat de bedrijven op vrijwel elk terrein beter presteren dan een halfjaar geleden. Ruim de helft van metaalbedrijven geeft aan meer orders te hebben ontvangen. In de staalbouw zegt 60 procent van de ondernemingen een beter halfjaar achter de rug te hebben.

“Voor de staalbouwers geldt wel dat ze uit een diep dal komen”, nuanceert Van der Werff. “Ze zullen dus al snel zeggen dat het beter gaat. Toch verbazen de cijfers mij. Ik had niet gedacht dat het al zo goed zou gaan.”

Ruim 70 procent van de staalconstructiebedrijven maakt winst, 11 procent boekt verlies. Ook op dat vlak presteert de staalbouw bovengemiddeld in de metaalsector. Dat is niet het geval waar het gaat om investeringen. Op dat vlak blijven de staalconstructeurs nog “voorzichtig”, terwijl de metaalsector als geheel voor het eerst in vijf jaar verwacht weer meer te investeren.

Reageer op dit artikel