nieuws

Tekort lage overheden loopt op tot 1,6 miljard

bouwbreed

voorburg – Het financiële tekort van de lokale overheden is vorig jaar opgelopen tot 1,6 miljard euro. Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg.

De lokale overheden zitten al jaren krap bij kas. Vooral de gemeenten kampen met schulden. Dankzij bescheiden overschotten bij de centrale overheid en de sociale fondsen, blijft het tekort volgens de regels van de Europese Monetaire Unie beperkt tot 1,4 miljard euro.

Het EMU-saldo van de lokale overheden is sterk aan wisselingen onderhevig. In 2002 werd het dieptepunt bereikt van 2,3 miljard euro negatief. Sindsdien nam de financiële pijn af tot een schuld van 1,3 miljard euro in het jaar 2004. Afgelopen jaar liep het tekort weer 300 miljoen euro op.

Van het EMU-tekort van de lokale overheden nemen de gemeenten bijna 1,9 miljard euro voor hun rekening. De waterschappen kunnen blijkbaar beter met hun geld omspringen en komen slechts 200 miljoen euro te kort. De provincies zijn al jaren de beste kasmeesters. In 2005 hadden ze een overschot van ruim 200 miljoen euro.

Inspelend op de lage kapitaalmarktrente, zijn tal van gemeenten op herfinanciering overgegaan. De langlopende schulden namen met dik een miljard euro toe. De kortlopende schulden verminderden met eenzelfde bedrag. De langlopende vorderingen zijn in 2005 met 1,4 miljard euro afgenomen door bovenal aflossingen van woningcorporaties.

Reageer op dit artikel