nieuws

Slechte prijzen drukken resultaat BVR-Groep

bouwbreed

roosendaal – De slechte prijzen op de openbare aanbestedingsmarkt hebben afgelopen jaar een negatief effect gehad op de winst van de BVR-Groep. Het nettoresultaat daalde met 32 procent tot 2,6 miljoen euro.

Dat blijkt uit het jaarverslag van de bouwer/ontwikkelaar uit Roosendaal. Net als de nettowinst kelderde ook het bedrijfsresultaat. Dat kwam uit op 3,7 miljoen euro, 34 procent minder dan het jaar ervoor. Het concern wist de omzet wel op te voeren, met 7 procent tot 114 miljoen euro.

“De prijzen in aanbestedingen waren van een teleurstellend niveau door de hevige concurrentie”, constateert de BVR-directie. Zij ziet dat nog altijd gegund wordt op de laagste prijs en de kwaliteit een ondergeschikte rol speelt. Dat moet veranderen, meent het bedrijf. “Belangrijk is dat de focus van partijen in de aanbestedingsfase meer van prijs naar kwaliteit verschuift. Immers, de laagste prijs in een aanbesteding leidt vaak tot meerwerk later.”

Hoop put de BVR-Groep wat dat betreft uit de huidige opleving in de bouw. Die zal, aangewakkerd door capaciteitsgebrek, zeker leiden tot prijsstijgingen. “Ook ontstaat er weer wat ruimte in de bouwsector om te investeren in de verdere verbetering van het bouwproces. Ruimte die hard nodig is om het verder terugdringen van de faalkosten te bewerkstelligen.”

Vorig jaar gooide de BVR-Groep de organisatiestructuur volledig om. Dat was nodig om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen. Er vond een management buy-out plaats waardoor een aantal directeuren medeaandeelhouder werd. Tegelijk droeg oprichter Jack Vromans het directievoorzitterschap over aan de van buiten aangetrokken Ad Wirken.

“Ik begon steeds meer te beseffen dat mijn persoon de zwakste schakel was. Want als er met mij iets gebeurt, wie neemt het roer dan over. Die onzekerheid hebben we nu ondervangen”, zegt Vromans over de genomen stappen.

Uitbreiding

De voorzitter gaat zich nu richten op acquisities en grondverwerving. Op dat vlak valt van de BVR-Groep nog wel wat te verwachten. Vromans laat in het jaarverslag weten dat uitbreiding van het werkgebied tot prioriteit is verheven. “Onze werkregio is eigenlijk te klein”, redeneert Vromans. De onderneming is momenteel actief in Zuid-West Nederland en heeft Roosendaal en Breda als uitvalsbases.

Reageer op dit artikel