nieuws

Rijkswaterstaat de boer op met nieuwe koers

bouwbreed

dronten – Rijkswaterstaat maakt haast met het wijzigen van de aanbestedingsvormen. De dienst ontwerpt steeds minder zelf, en laat meer over aan marktpartijen. Om die transformatie in goede banen te leiden wil Rijkswaterstaat een dialoog aangaan met die markt. De eerste van een viertal regionale “marktsessies” werd gehouden in Dronten.

De terugtredende rol van Rijkswaterstaat heeft alles te maken met het kabinetsstandpunt dat de overheid meer de regie moet voeren als opdrachtgever en minder zelf moet doen. Bij die nieuwe rol past een heldere taakverdeling tussen de overheid en de markt, en meer standaardisatie.

Volgens Peter Struik, hoofd van de afdeling Markt en Bouwbeleid van Rijkswaterstaat, moet die standaardisatie leiden tot goedkoper onderhoud. In zijn presentatie schetste hij voordelen van de nieuwe opdrachtgeversrol van de dienst. Door met integrale aanbesteding meer ruimte aan de opdrachtnemers te geven, moet er markt-meerwaarde ontstaan en de creativiteit en innovatie van de markt worden gestimuleerd. Volgens woordvoerder Jan Seesing betekent het niet dat de dienst automatisch kiest voor de goedkoopste oplossing. “Andere criteria moeten ook een rol spelen in de selectie. Er kan ook naar de kwaliteit en performance worden gekeken.”

Struik erkende dat de dienst nog niet helemaal klaar is voor de nieuwe koers. Er moet nog een verdere standaardisatie van de contracten plaatsvinden, en medewerkers moeten leren omgaan met de nieuwe rol van de opdrachtgever. Daarnaast is er vaak een probleem met de beschikbaarheid van areaal- en objectgegevens. Maar bovenal moet er een dialoog met de marktpartijen op gang komen. Seesing: “We willen de marktpartijen sneller informeren over de projecten die op stapel staan. Naast de huidige serie marktsessies gaan we onderzoeken of een jaarlijkse bijeenkomst per regio mogelijk is.”

Behalve voor de discussies over de cultuuromslag binnen de overheid waren de 150 deelnemers ook gekomen voor het werkpakket van de dienst voor de komende twee jaar in de regio Noord. Een aanzienlijk deel bestaat uit onderhoudswerkzaamheden, waarvan een groot deel in het kader van Kosmos, de integrale, grootschalige aanbesteding van onderhoud van kunstwerken. De hoofdprijs is Vespa 2006, de verbetering van de spuicapaciteit van de Afsluitdijk, een project van 150 tot 200 miljoen euro.

Doel van Rijkswaterstaat is om 100 procent van het variabel onderhoud in 2007 volgens standaard engineering&construct aan te besteden. De grote incidentele investeringswerken gaan 100 procent volgens design&construct. Op dit moment werkt Rijkswaterstaat al voor meer dan 50 procent met dergelijke contracten.

Reageer op dit artikel