nieuws

Rekenkamer: Kabinet moet beleid beter verantwoorden

bouwbreed

den haag – Het kabinet onderbouwt het ruimtelijk beleid onvoldoende. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in het rapport Staat van de beleidsinformatie 2006 dat gisteren is gepresenteerd.

De rekenkamer stelt dat er te weinig informatie beschikbaar is om te bepalen of het beleid werkt. Ook is er onduidelijkheid over de kosten van beleidsmaatregelen. De VROM-Raad uitte deze kritiek twee maanden geleden al.

Het ruimtelijk beleid is een van de drie �beleidsprioriteiten� die de rekenkamer onder de loep nam. In totaal heeft het kabinet vijftig beleidsprioriteiten. De rekenkamer onderzocht of het maatschappelijk probleem dat het kabinet wil oplossen is verminderd, welke bijdrage het beleid heeft opgeleverd, of de ministers binnen de financiële budgetten blijven en of ministeries zich hierover goed verantwoorden.

Over het ruimtelijk beleid schrijft de Algemene Rekenkamer verder dat de doelstellingen niet specifiek en meetbaar zijn. Ook heeft minister Dekker (VROM) geen tussendoelen geformuleerd.

Dekker heeft in een reactie aangegeven dat het ruimtelijk beleid een hoog abstractieniveau heeft en dat het moeilijk is concrete doelstellingen te formuleren. Zij wil wel proberen streefwaarden op te nemen.

In het jaarverslag van VROM, dat gisteren tijdens verantwoordingsdag naar buiten kwam, staat dat het woningtekort in Nederland is afgenomen van 2,7 naar 2,5 procent als gevolg van veel nieuwbouw.

Vorig jaar zijn er in totaal 74.300 woningen bijgebouwd. Minister Dekker rekent erop dat dit jaar nog meer nieuwe huizen opgeleverd worden voor bewoning. In 2005 is immers 10 procent meer bouwvergunningen verstrekt dan een jaar eerder, meldt zij.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels