nieuws

Paal en perk aan bouwcombinaties

bouwbreed Premium

den haag – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is van plan paal en perk te stellen aan bouwcombinaties. De kartelpolitie zet bijvoorbeeld vraagtekens bij de huidige praktijk dat grote aannemers elkaar opzoeken om gezamenlijk in te schrijven. De bestaande vrijstelling van de Mededingingswet vervalt per 2008.

Uit de weinige onderzoeken die bestaan, blijkt dat ongeveer 80 procent van de gww-werken in combinatie worden uitgevoerd. In de b&u-sector is dat 30 procent. Tot op heden heeft de bouw een vrijstelling gekregen op de Mededingingswet met als argument dat de voordelen van een groter aantal inschrijvers opwegen tegen de nadelen van samenwerkende concurrenten.

Vooral de bouwfraude heeft ertoe geleid dat de vrijstelling nu kritisch tegen het licht wordt gehouden. Uit de Bos-boekhouding bleek bijvoorbeeld dat er veel samenwerkingsverbanden bestonden. De vergaande afstemming van werkverdeling en onderlinge rekenvergoedingen is dan ook afgestraft met miljoenenboetes.

“Maar we erkennen echt wel dat niet alle combinaties over de schreef gaan. Het is ook de kans voor het midden- en kleinbedrijf om in aanmerking te komen voor een grotere opdracht. Meer inschrijvers vergroten de concurrentie en dat juichen we alleen maar toe”, licht lid van de raad van bestuur René Jansen toe.

Grijs gebied

De NMa speelt met de gedachte om het uitgangspunt voor combinaties voor grote ondernemingen te wijzigen in �nee, tenzij� en voor kleine bedrijven in �ja, mits�. “Onze bezwaren zijn vooral gericht op samenwerkende concurrenten en niet zozeer op verticale verbanden. Een bouwcombinatie voor een fietspad is straks uitgesloten. Ook is het logisch dat bouwers wel mogen samenwerken bij een project als de hsl. Het gaat om het grijze gebied er tussenin. Omvang en complexiteit van een werk spelen daarin een belangrijke rol.”

“We hebben door de vrijstelling weinig zicht op de praktijk van combinatievorming; eigenlijk pas als je het bouwbord langs de kant van de weg ziet.” De NMa wil meer zicht en uiteindelijk ook meer grip op de praktijk. Met de publicatie van een consultatiedocument krijgt de markt kans de nieuwe grenzen mee te bepalen. Vanaf vandaag krijgt iedereen zes weken de tijd om te reageren. De sector zal zeker niet staan te juichen bij aanscherping van de regels. “Ach, we nemen wel vaker minder populaire maatregelen”, zegt Jansen, duidend op de afhandeling van de bouwfraude.

Hij hoopt ook gesprekken te voeren met een aantal ondernemingen om een beter zicht te krijgen op de motivatie van samenwerking. “Bij grote ondernemingen kan het ook gaan om het bundelen van restcapaciteit.” Dit najaar bepaalt de NMa een definitief standpunt voor de periode na 2007.

Reageer op dit artikel