nieuws

Overhevelen van RWS-werknemers geen bezuiniging

bouwbreed

den haag – Ruim 150 werknemers van Rijkswaterstaat komen op het loonlijst te staan van het nieuw op te richten Delta-instituut.

Dat hebben minister Peijs (verkeer) en staatssecretaris Schultz (water) deze week in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat ontkent dat dit een manier is om de organisatie bij de reorganisatie �te helpen�, maar de zegsvrouw beaamt de dienst wel dat ze bezig is elementen aan de markt over te laten. “Het een sluit het ander dus niet helemaal uit.” Rijkswaterstaat is momenteel brengt zijn personeelsbestand terug van 11.000 naar 8000 werknemers.

De 150 à 160 fte�ers van Rijkswaterstaat worden overgeheveld van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde, het Rijksinstituut voor Zoetwateranalyse en Afvalwaterbehandeling en het Rijksinstituut voor Kust en Zee naar het Delta-instituut.

In totaal werken er 850 fte�ers bij de zogenoemde �natte Specialistische Diensten�. Zij worden straks betaald vanuit de omzet van het Delta-instituut zelf en niet door het ministerie, zo schrijven de twee bewindslieden.

Het Delta-instituut is een samengaan van diverse kennisinstituten en specialistische onderdelen van Verkeer en Waterstaat. De kennisinstellingen WL|Delft Hydraulics levert 300 fte�ers, GeoDelft 200 fte�ers en vanuit TNO Bouw & Ondergrond gaat het om ongeveer 160 fte�ers.

Ook TNO is bezig met een reorganisatie. Minister Peijs en staatssecretaris Schultz schrijven dat er tussen de 700 en 800 mensen gaan werken voor het Delta-instituut.

Zij verwachten dat de instelling een topplaats in de wereld krijgt op het gebied van waterkennis. Zowel de markt als overheid kan gebruikmaken van de diensten van het Delta-instituut.

Reageer op dit artikel