nieuws

Ministerraad gaat akkoord met Arbobesluit

bouwbreed

den haag – De ministerraad heeft ingestemd met het Arbobesluit. In het besluit staan nadere regels op de Arbeidsomstandighedenwet die vorige week naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De arbeidsomstandighedenwet regelt op hoofdlijnen aan welke eisen ondernemingen vanaf volgend jaar moeten voldoen op het gebied van veilig en gezond werken. Het nu goedgekeurde Arbobesluit gaat meer in op nadere regels.

Zo staat er bijvoorbeeld in beschreven dat werknemers die op een hoogte boven de 2,5 meter werken, beschermd moeten worden tegen valgevaar. En dat werknemers niet blootgesteld mogen worden aan geluid boven 85 decibel. Hoe sociale partners dit Arbobesluit verder invullen, moeten ze per sector regelen. Vakbonden en werkgeversorganisaties kunnen daartoe zogenoemde arbocatalogi samenstellen. Het voorstel van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) is aan de Raad van State gezonden.

Daarnaast heeft het kabinet een protocol van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) afgeschoten. Die zou graag zien dat ook minder ernstige ongevallen bij de Arbeidsinspectie worden gemeld. Nu moeten alleen ernstige en dodelijke ongevallen worden gemeld.

Ook zou de werkgever de werknemers moeten inlichten over gemelde gevallen van beroepsziekten. Minister De Geus (Sociale Zaken) ziet dit niet zitten omdat dat extra administratieve lasten voor bedrijven betekent.

Vrijdag stemde het kabinet ook in met het voorstel van staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) om zoveel mogelijk de nationale koppen boven op Europese regels te schrappen. Een van de initiatieven is om ruim tweederde van de door Nederland te beïnvloeden arboregels te schrappen. Het kabinet wil met de aanpak van de nationale koppen bovenop de Europese regels een gelijk speelveld creëren voor bedrijven in Nederland. Er zijn hier namelijk – volgens de regering – veel klachten over. Van de zestien nationale koppen worden of zijn er al dertien afgebouwd. Een voorbeeld hiervan is de herziening van de arbowetgeving en een vereenvoudiging van het Bouwbesluit.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels