nieuws

MegaTrax fundeert zonder zand en grind Alternatief voor traditionele funderingstechnolgie levert TKD forse kostenbesparing

bouwbreed

rosmalen – Een goedkoper alternatief voor de traditionele funderingstechnologie, noemt MegaTrax Benelux zijn toeslagstof en activator MegaTrax. Het materiaal immobiliseert reststoffen en vervuilde grond. Zo kan zonder zand en grind een funderingsconstructie worden gemaakt. Dat gebeurde bijvoorbeeld op het terrein in het Amsterdamse havengebied waar vandaag de Technische Kontakt Dagen 2006 beginnen.

Commercieel-directeur Frans Broeders van het Rosmalense bedrijf rekent met een ruime markt. MegaTrax leent zich namelijk ook voor verhardingen en immobilisaties en is volgens de leverancier goedkoper in het gebruik dan concurrerende materialen. Jaarlijks wordt ruim twee miljoen ton grond gereinigd waarvan circa 1,1 miljoen ton in aanmerking komt voor immobilisatie. Jaarlijks kan ook nog een miljoen ton minerale reststoffen als slib, rioolzand en avi-slakken worden geïmmobiliseerd. Het materiaal behoudt zijn eigenschappen tot in lengte van jaren ook als het wordt opgebroken. De structuur blijft intact zodat ingekapselde vervuiling zich niet kan verspreiden. MegaTrax liet met zijn vinding in het Amsterdamse havengebied 13.000 vierkante meter fundering aanleggen voor de Technische Kontakt Dagen. Eerder voerde MegaTrax projecten uit in Gorinchem, Rotterdam en Venray. TNO en MegaTrax� eigen laboratorium constateerden dat die aan de verwachtingen voldeden.

De Nederlandse markt biedt voor zover Broeders weet geen vergelijkbaar product dat op vergelijkbare wijze én een bouwstof vormt én vervuiling immobiliseert. Toegepast als bijvoorbeeld wegfundering spaart het in Broeders� becijfering aanmerkelijk op kosten.

De traditionele wegconstructie bestaat uit ophoogzand, gebroken puin en een toplaag. Met MegaTrax kan de constructie volgens hem zonder ophoogzand toe. Ook de toplaag is welbeschouwd niet meer nodig omdat Broeders het stabilisatiemengsel voldoende sterk noemt. Een speciaal computerprogramma bepaalt de benodigde laagdiktes. Ook immobilisatie spaart op kosten omdat de vervuilde grond niet hoeft uitgegraven en naar elders gebracht.

MegaTrax is opgebouwd uit materialen die te vergelijken zijn met cement, legt Broeders uit. Toegevoegd aan cement rekt het kristalstructuur van dit materiaal uit. De verlengde naalden van deze structuur grijpen vervolgens over meerdere korrels heen zodat een homogeen en sterk raamwerk ontstaat.

MegaTrax vergelijkt de naaldvormige kristallijnverbindingen met vezelwapening die een betonconstructie extra sterkte geven. De naaldstructuur neemt trekspanningen goed op; de spanning verloopt gunstig omdat de naalden in alle richtingen wijzen. Mede daardoor wordt het materiaal elastischer waardoor het hogere vervormingen kan opnemen zonder te bezwijken. De naaldstructuur immobiliseert vervuilingen en vermindert de uitloging. Daarbij maken de naalden de structuur vloeistofdicht.

Broeders rekent voor een fundering uit MegaTrax een druksterkte van 5 tot 20 megapascal voor. De fundering voor de TKD heeft een sterkte van 12 tot 13 megapascal. MegaTrax stelt in het eigen laboratorium de recepturen vast voor combinaties van grond en verontreinigingen om daarmee bouwstoffen te kunnen maken. De samenstelling van deze recepturen hangt weer af van de reacties tussen de verontreinigde stoffen, de grondsoort en de te produceren bouwstof. De Rosmalense onderneming besteedt de uiteindelijke verwerking van MegaTrax uit aan onderaannemers.

Reageer op dit artikel