nieuws

Investeringen jagen economische groei op

bouwbreed

brussel – Nederland gaat weer een bloeiperiode tegemoet. Dit voorspelt de Europese Commissie in de economische voorjaarsprognoses. Deels komt dit door sterk stijgende export, deels door toenemende investeringen van bedrijven.

In 2006 en 2007 zal de economie in Nederland groeien met 2,6 procent per jaar. Dat is meer dan het gemiddelde in de Unie waar voor 2006 een groei van 2,3 wordt verwacht. In het eurogebied ligt dat percentage 0,2 procentpunt lager. De groei wordt vooral gedragen door een forse toename van de investeringen, een krachtig blijvende groei van de wereldeconomie en betere vooruitzichten voor Duitsland. Verwacht wordt dat de groei in 2007 iets zal vertragen tot 2,2 procent in de EU en 1,8 procent in het eurogebied.

De sterke wereldhandel zorgt er voor ons land voor dat de export zal toenemen met zo�n 6,5 procent per jaar in 2006 en 2007. Daar staat echter ook een stijgende import tegenover waardoor de nettobijdrage van de export aan de economische groei zal liggen tussen de 0,25 en 0,75 procent.

Private investering

De groei in Nederland wordt veel meer gedragen door private investeringen, hetgeen in deze fase van de economische cyclus niet ongebruikelijk is. De investeringen van bedrijven gaan in 2006 met 6 procent omhoog, in 2007 met 4 procent. Hierbij tekent de commissie wel aan dat in 2006 het groeicijfer vertekend wordt door enkele grote investeringsprojecten.

Deze ontwikkeling kan worden toegeschreven aan een herstel van het vertrouwen bij de bedrijven, verbeterde winstvooruitzichten, gunstige financieringsvoorwaarden en een toename van de vervangingsinvesteringen na een langdurige periode van beperkte investeringsgroei. Aangenomen wordt dat de investeringen verder zullen worden gestimuleerd door een ook in 2006 gunstig blijvend bedrijfsklimaat, maar in 2007 een gematigder verloop zullen laten zien.

Ook de particuliere consumptie zal aantrekken, maar hier zal er van een bescheidener opleving sprake zijn omdat specifiek in Nederland consumenten in eerste instantie hun besparingen op peil zullen brengen. Daarop hebben zij in de periode van laagconjunctuur ingeteerd.

Het economisch herstel zal een belangrijke groei van de werkgelegenheid tot gevolg hebben, waardoor het werkloosheidspercentage zal dalen van 4,7 procent in 2005 naar 3,9 procent in 2007.

De loonontwikkeling zal gematigd blijven verwacht de commissie. De kosten per eenheid product zullen in 2006 daardoor marginaal toenemen. In 2007 verwacht de commissie een lichte stijging.

De commissie waarschuwt er wel voor dat de prognoses met de nodige onzekerheden zijn omgeven. Het grootste risico op korte termijn is de oliemarkt.

Reageer op dit artikel