nieuws

Hoofdaannemer kan schuld niet afschuiven

bouwbreed

breda – CMI wijst naar Hertel, Hertel naar Albuko, Albuko naar Essent. Alle betrokkenen bij het steigerongeval in de Amercentrale in Geertruidenberg wijzen naar een ander. Maar daar komen ze volgens de officier van justitie niet mee weg. Coördinatie vergt veel meer van een hoofdaannemer dan een karwei neerleggen bij een onderaannemer.

Het strafrecht maakt zelfs veel hogere straffen mogelijk dan de 4,5 ton boete die officier mr. H. Donker eerder had geëist tegen de steigerbouwers. Dat had nadere bestudering van het Wetboek van Strafrecht hem de afgelopen weken geleerd. Er bleken veel meer verhogingsfactoren van toepassing dan hij besefte toen hij zijn requisitoir afstak, waardoor de wettelijke maximumboete voor arbeidsongevallen in dit geval veel hoger zou moeten uitpakken. Met de nieuwe inzichten liggen er volgens Donker zelfs boetes van 1,6 miljoen euro in het verschiet. Maar hij vond het in zijn repliek voor de rechtbank van Breda gisteren niet fair om zijn strafeis verder op te schroeven. Maar vooral voor hoofdaannemer CMI, tegen wie 45.000 euro boete was geëist, vond hij dat een gemiste kans.

Want de coördinerende rol van het bedrijf dat de ketelrevisie leidde, beperkt zich volgens Donker niet louter tot het zoeken van een onderaannemer. CMI had zich terdege moeten vergewissen van de kundigheid van Hertel en het ingeschakelde veiligheidsbedrijf Delta Consult. Het bedrijf had er bovendien voor moeten zorgen dat er een geïntegreerd veiligheids- en milieuplan was en had zo�n overlegstructuur moeten opzetten dat alarmsignalen als het doorbuigen van schoren niet genegeerd hadden kunnen worden.

In het verlengde daarvan gaf de officier Donker te kennen dat hij Essent nog steeds op de korrel heeft als verdachte bij dit ongeval waarbij vijf gritstralers om het leven kwamen. Elke suggestie dat het Openbaar Ministerie het met de energieproducent op een akkoordje had gegooid, wees hij van de hand als laster. De rol van Essent kwam echter pas later goed in beeld en om de lopende rechtszaak niet verder te vertragen is de eigenaar van de stoomketel niet meer aan het lijstje verdachten toegevoegd. Afhankelijk van de vonnissen die de rechtbank op 24 mei wijst, zal Donker bepalen of hij ook een zaak tegen Essent start.

Verder was het gisteren in de rechtbank in Breda weer een beetje terug naar af. Terug naar de eerste dagen van dit zeventien dagen tellende marathonproces waarin werd gehannest met uitgeknikte koffielepeltjes en onleesbare flipover-vellen om constructieprincipes aanschouwelijk te maken. Dit keer had de officier eigenhandig in zijn schuurtje een constructie in elkaar gefröbeld, waarmee hij voor de laatste keer de rechtbank probeerde te overtuigen van de oorzaak van het bezwijken van de steiger: het ontbreken van schoren in de noord-zuidrichting. De sterkte van het gebruikte staal deed er weinig toe, liet hij zien door afwisselend houten of ijzeren staven te gebruiken. Ook een verdubbeling van het aantal staanders leverde geen stabiele situatie op. Eén schoor maakte echter het verschil; precies zoals TNO in zijn rapporten volgens Donker overtuigend heeft aangetoond.

Ook het al dan niet uitbollen van de ketelwand waarop de steiger afsteunde, kon nauwelijks een rol van betekenis spelen. Het benadrukken door de verdediging van deze instabiele ondergrond is volgens Donker vergelijkbaar met het minutieus opmeten van het bandenprofiel van een auto die in een ravijn is gestort, waarvan al snel na het ongeval bekend was dat de remleidingen waren doorgesneden. Dergelijk onderzoek levert geen nieuw inzicht op.

Reageer op dit artikel