nieuws

Havens Waddenzee deels van slot gehaald

bouwbreed

den haag – De havens en veerdammen in het Waddenzeegebied kunnen zich in de toekomst wellicht toch in beperkte mate ontwikkelen.

De regering heeft ingestemd met het voorstel van Dekker voor een versoepeling van de strikte nieuwe regels voor het gebied.

Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de kritiek uit de regio op de kabinetsvisie voor het Waddengebied. In de planologische kernbeslissing (pkb) legt het kabinet vast wat de komende tien jaar wel en niet wenselijk is in de Waddenzee.

Natuurgebied

Het kabinet stelt de Waddenzee als natuurgebied centraal en kiest nadrukkelijk voor het behoud van het open landschap. Om de Waddenzee te beschermen voor het pkb-gebied zullen stevige beperkingen gaan gelden.

In of direct grenzend aan de Waddenzee mogen geen nieuwe havens of bedrijventerreinen komen en bestaande havens of bedrijventerreinen mogen alleen nog maar landinwaarts uitbreiden.

Plaatsing van windturbines in de Waddenzee is verboden en de recreatie wordt aan banden gelegd. Uit de inspraak op de visie van het kabinet kwam vanuit de regio naar voren dat het Waddengebied te veel op slot wordt gezet.

De kritiek spitste zich toe op de beperkingen voor de havens en het inperken van de recreatiemogelijkheden.

Ht kabinet heeft nu besloten de strikte regels iets te versoepelen. Zo worden de grenzen van het pkb-gebied hier en daar aangepast. Dit betekent dat bij de haven van Terschelling, de jachthaven bij Schiermonnikoog en de veerdammen van Ameland, Schiermonnikoog en Holwerd ontwikkelingen niet op voorhand verboden worden.

Ook wordt niet meer uitgesloten dat de vaargeul van de Eems richting de Eemshaven in de toekomst verder verdiept wordt. Het kabinet wil ruimte houden voor een verdere verdieping zodat diepstekende tankers en schepen in de Eemshaven terecht kunnen.

Bij Texel blijft een gebied voor waterskiën bestaan en het voorgenomen verbod op het gebruik van ultralichte vliegtuigen boven de Waddenzee is geschrapt.

Reageer op dit artikel