nieuws

GS Noord-Holland wil strategisch grond verwerven

bouwbreed Premium

haarlem – Gedeputeerde Staten van Noord-Holland willen een actiever grondbeleid om provinciale doelen sneller en doeltreffender te kunnen realiseren. Dat staat in de nota Gegronde Ontwikkeling. Volgende maand beslissen Provinciale Staten hierover.

Een steviger regierol voor de provincie door meer grondbezit. Maar het aankopen, beheren en weer verkopen van grond mag nooit uitsluitend zijn bedoeld om financieel voordeel te behalen, zo staat in de nota. Om gewenste ontwikkelingen in de toekomst mogelijk te maken kan het nodig zijn dat er grond wordt aangekocht, voordat er concrete plannen zijn. Volgens GS kan dat leiden tot lagere prijzen.

“Nee, we gaan niet als een gek grond aankopen”, laat woordvoerder Yvonne de Groot weten. Maar volgens GS is verwerving op strategische posities in een vroeg stadium wel steeds meer gewenst.

De provincie zet zich in voor een regionaal afgestemd, geïntegreerd grond-, acquisitie- en vestigingsbeleid�, de onevenwichtigheden in Noord-Holland Noord, de Haarlemmermeer en Almere moeten worden bijgestuurd. Onderzocht wordt of een model van regionale ontwikkelingsmaatschappijen en een provinciaal grondbedrijf een rol kan spelen om provinciaal ruimtelijk beleid beter vorm te geven.� Gedeputeerde Staten vinden de oprichting van een provinciaal grondbedrijf niet nodig.

Reageer op dit artikel