nieuws

Gemeenten missen grip op luchtproblemen

bouwbreed Premium

den haag – Gemeenten hebben nog steeds geen grip op de problematiek rond de luchtkwaliteit. Tot op de dag van vandaag stranden veel projecten bij de Raad van State, omdat het huiswerk van de gemeenten op het terrein van de luchtnormen rammelt.

Dat stelt de Rotterdamse jurist mr. R. Bäcker in reactie op de recente uitspraken van de Raad van State. De afdeling bestuursrechtspraak schorste op basis van de luchtnormen de afgelopen week twee flinke projecten: de verlenging van de N57 tussen Middelburg en Vrouwenpolder en de bouw van 1800 woningen en de aanleg van een bedrijventerrein in Rotterdam.

Bäcker, als jurist vaak betrokken bij zaken waarbij de Europese luchtnormen in het geding zijn, constateert op basis van deze en andere uitspraken dat de gemeenten “geen idee” hebben waar ze mee bezig zijn. “Heel veel uitspraken sneuvelen, omdat er niet is begrepen wat er in het besluit luchtkwaliteit 2005 staat.”

In 2004 sneuvelden veel projecten bij de Raad van State vanwege het simpele feit dat gemeenten helemaal geen onderzoek hadden gedaan naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Bäcker constateert dat die fout inmiddels niet meer wordt gemaakt.

Nu stokt het echter omdat gemeenten niet of niet goed aan de slag gaan met de salderingsregeling in het nieuwe Besluit luchtkwaliteit dat ruimte biedt voor projecten waarbij sprake is van overschrijding van de luchtnormen. In het geval van de N57 is dat volgens de jurist helemaal “schrijnend”, omdat bij die zaak namens Verkeer en Waterstaat ook de landsadvocaat betrokken is geweest.

Volgens Bäcker heeft luchtkwaliteit bij gemeenten nog steeds onvoldoende prioriteit. “Je ziet dat het vaak de marktpartij is die er het hardst aan trekt.”

Zeeland heeft er na uitspraak van de Raad van State bij verkeersminister Peijs op aangedrongen toch alvast met de aanleg van N57 te beginnen. De provincie denkt dat de vertraging die de uitspraak tot gevolg heeft, kan worden beperkt als een deel van de weg alvast wordt aangelegd. Het gaat dan om de werkzaamheden bij Middelburg waar een aquaduct moet komen. Het plan voor dat deel is wel al onherroepelijk.

Rotterdam heeft vrijdag laten weten dat de uitspraak over de bouwplannen bij Rotterdam Airport “grote gevolgen kan hebben”. Duidelijkheid is pas te geven als de uitspraak grondig is bestudeerd.

Wrang voor Rotterdam is dat de nieuwe Wet voor de luchtkwaliteit nog niet in werking is getreden. De aanstaande wet regelt dat voor projecten die niet in “betekenende mate” bijdragen aan luchtvervuiling, toetsing aan de luchtnormen achterwege kan blijven. Woningbouwprojecten tot 2000 woningen zullen daardoor in de toekomst niet meer kunnen stranden op grond van de luchtkwaliteit.

Reageer op dit artikel