nieuws

Deel Romeinse weg gevonden in Leiden

bouwbreed

leiden – Archeologen van de gemeente Leiden hebben tijdens opgravingen in de wijk Roomburg in Leiden resten gevonden van een Romeinse weg. De resten werden opgegraven in de grond bij de Hoge Rijndijk.

De vondsten dateren globaal uit de tweede eeuw na Chr. Jaarringenonderzoek van het hout moet de exacte datering bepalen.

De archeologen hebben een deel van de wegfundering opgegraven die bestond uit grote houten palen. Hierop zat een pakket klei met daarin grote brokken steen. Bovenop de klei lag oorspronkelijk het eigenlijke wegdek, dat in de loop der tijd ervan af is afgespoeld. Het wegdek bestond uit kleine kiezeltjes en schelpen.

De afgelopen jaren is veel archeologisch onderzoek gedaan in Roomburg. Hierbij zijn ook de resten van een Romeins legerkamp, een burgernederzetting en delen van het kanaal van Corbulo (Voorburg) gevonden. Het castellum was onderdeel van de verdedigingslinie van het Romeinse Rijk waarvan de grens langs de Oude Rijn liep.

Reageer op dit artikel