nieuws

Buitencontour Tweede Maasvlakte in één keer gebouwd

bouwbreed

den haag – De buitencontour van de Tweede Maasvlakte wordt in één keer aangelegd. Het kabinet is afgestapt van het idee om dat in tweeën te doen, nu blijkt dat gefaseerde aanleg duurder is en ook niet beter voor het milieu. De start van de aanleg is nog steeds gepland in het voorjaar van 2008.

De ministers Peijs (verkeer) en Dekker (VROM) schrijven aan de Tweede Kamer dat luchtkwaliteit het heikele punt is en blijft in de planning.

Om over twee jaar met de uitbreiding van de Rotterdamse haven te kunnen beginnen, hebben de twee bewindslieden een nieuwe marsroute uitgestippeld. De planologische kernbeslissing wordt nu vastgesteld zonder mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen. Die komen pas op lager niveau aan de orde bij de vaststelling van het bestemmingsplan en vergunningen.

De nieuwe tactiek was nodig nadat de Raad van State vorig jaar de gemaakte plannen terugfloot. Er zou volgens de bestuursrechters onvoldoende rekening zijn gehouden met milieu, boeren en vissers. De ministers willen nu een milieuconvenant met betrokken gemeenten en maatschappelijke organisaties sluiten.

De aanleg van de buitencontour in één keer betekent dat de harde zeewering van 4 kilometer en zachte zeewering van 8 kilometer niet meer in fasen geschiedt. Dat laatste is relatief duur omdat een spoorlijn en kabels en leidingen moeten worden verlegd. Aanvankelijk was het de bedoeling om de laatste kilometer zeewering in een tweede fase aan te leggen.

Volgens het Havenbedrijf is de belangstelling van bedrijven bovendien zo groot dat het gebied van 1000 hectare netto nu al helemaal zou kunnen worden uitgegeven. De doorzettende schaalvergroting van containerschepen is daar debet aan. Boskalis-Van Oord en de Belgische groep Dredging International-Jan de Nul zijn nog in de race om het project aan te leggen.

Reageer op dit artikel