nieuws

Zwaluwen bedreigen projecten

bouwbreed Premium

zeist – Driekwart van de 25.000 parende oeverzwaluwen zoekt de komende dagen een broedplaats op een bouwplaats. Dat zegt Hans Peeters van de Vogelbescherming. Bouwbedrijven die vertraging en overlast willen voorkomen moeten onmiddellijk maatregelen nemen.

De oeverzwaluw is een beschermde vogelsoort. Het beschadigen of verstoren alleen al van een nest is strafbaar.

Het broedseizoen van de oeverzwaluw die net een lange reis vanuit Afrika achter de rug heeft, loopt van half april tot eind augustus. In die periode kunnen ze twee legsels grootbrengen. Omdat Nederland te weinig natuurlijke steile rivieroevers heeft, vestigt een broedpaar zich vaak op bouwplaatsen. “Door het koude weer lijkt het me onwaarschijnlijk dat de oeverzwaluwen al broedplaatsen hebben gevonden. Maar, het is een kwestie van dagen”, meent Peeters.

Bouwers die inmiddels al een kolonie oeverzwaluwen op hun bouwlocatie hebben aangetroffen, hebben volgens Peeters pech gehad. “Dat is dan jammer. Het verplaatsen van een broedplaats kan niet en is onverstandig. Dan kan een heel broedjaar verloren gaan. Laat de vogels zitten tot het najaar. Onze vogelwerkgroepen houden een oogje in het zeil.”

De Vogelbescherming schroomt niet om bouwers die meedogenloos omgaan met nesten aan te geven bij justitie. In de afgelopen tien jaar zijn daar volgens Peeters meerdere gevallen van bekend. Bij een onbekend aantal bouwprojecten zorgden kolonies oeverzwaluwen voor vertraging. “In overleg met de bouwers is toen het werk stilgelegd, maar dat zijn incidenten”, verheldert Peeters.

Maatregelen

Hoewel de oeverzwaluw niet meer op de rode lijst staat van bedreigde vogelsoorten maakt de Vogelbescherming zich zorgen over de vogelsoort.

Peeters: “Hoewel het aantal in de afgelopen jaren is toegenomen gaat het niet goed met hem. Nog steeds krijgen we elk jaar meldingen van verstoorde of verloren kolonies, achteraf blijkt dat dit voorkomen had kunnen worden.”

Bouwers die oeverzwaluwen willen weren, kunnen verscheidene maatregelen treffen. “Ze kunnen de zandwanden diagonaal afgraven, of een kunstmatige broedplaats creëren op plaatsen waar de komende maanden geen werkzaamheden zijn.”

Beschermde broedparen nesten vaak in kolonies van honderden bij elkaar in steile wanden van zand, leem of klei waar ze nestgangen graven met een doorsnede van ongeveer 5 centimeter en een meter diep. Een onbegroeide wand van 1 meter hoog is al genoeg.

Reageer op dit artikel