nieuws

Soest bouwt voor ouderen en laat starter instappen

bouwbreed

soest – De gemeente Soest wil luxe appartementen voor ouderen bouwen om aan woningen voor starters te komen. Die kunnen terecht in de woningen die de ouderen achterlaten als ze naar de appartementen verhuizen.

Soest heeft niet zo heel veel ruimte meer voor woningbouw. Om de nieuwbouw optimaal ten goede te laten komen aan de eigen aanwas, is een doordachte differentiatie van het bouwprogramma nodig, zo blijkt uit een onderzoek dat het bureau Quintis heeft gedaan in opdracht van de gemeente.

Tot 2010 worden er al 1200 woningen gebouwd. Volgens Quintis zijn tot 2020 nog 600 woningen extra nodig om aan de lokale behoefte te voldoen. Dit aantal woningen is nodig om de autonome groei in de gemeente op te vangen (400) plus de groei die het gevolg is van een vestigingsoverschot (200).

Nieuwbouw voor starters in de vorm van bescheiden huur- en koopappartementen acht het college van B en W minder wenselijk, omdat de toekomstwaarde van dergelijke woningen gering zou zijn. Reden te meer voor Soest om het vooral te zoeken in het op gang brengen van verhuisketens.

De bevindingen van Quintis worden besproken met woningcorporaties en andere organisaties op het terrein van volkshuisvesting en kunnen als basis dienen voor het nieuwe raadsprogramma dat in de loop van dit jaar wordt vastgesteld.

Reageer op dit artikel