nieuws

Noord-Holland voert onderhoud wegen uit in vakantieperiode

bouwbreed

haarlem – De provincie Noord-Holland laat werkzaamheden aan de N203 de komende zomer bij wijze van experiment uitvoeren tijdens de vakantieperiode. De ook voor vakantieverkeer drukke oost-westverbinding zal wekenlang vrijwel geheel onbruikbaar zijn voor doorgaand verkeer.

De zomervakantie is in de wegenbouw juist een periode waarin weinig grote werken in uitvoering zijn. In de relatief rustige zomerperiode nemen werknemers in de wegenbouw dan ook massaal vakantie op.

Uitvoering van de werkzaamheden aan de N203, de verbindingsweg tussen de A9 en de A8, gedurende de nachtelijke uren is volgens provinciewoordvoerder M. Botterweg geen aantrekkelijke optie. “De weg voert zo dicht langs de bebouwing van Krommenie dat uitvoering van het werk in de nacht onaanvaardbaar veel hinder voor de omwonenden met zich mee zal brengen. Vandaar dat we hebben gekeken of het gewoon tijdens de zomervakantie mogelijk zou zijn.”

Aanrijdingen

Op werkdagen is de N203 een bijzonder drukke en onveilige weg, onder meer omdat vrijliggende uitvoegstroken ontbreken. Hierdoor ontstaan veel kleine aanrijdingen. De bedachte verbetering van de N203 voorziet onder meer in de aanleg van zes uitvoegstroken. In de zomer is het fors minder druk op de weg zelfs bij warm weer wanneer de weg de strandtoeristen moet verwerken.

Overigens zal de uit twee rijbanen bestaande provinciale weg niet geheel worden afgesloten. Eén rijbaan blijft toegankelijk om aanliggende wijken in Zaanstad bereikbaar te houden. De hinder zal echter dermate groot zijn dat het verstandiger is de weg te mijden. Op grote schaal, onder meer met advertenties en mobiele tekstborden, zullen de weggebruikers worden geïnformeerd over de omleidingsroutes.

De provincie heeft voorafgaand aan de aanbesteding overleg gevoerd met Bouwend Nederland. De organisatie reageert gematigd enthousiast. De aannemers hebben tijd nodig om de werknemers vrij te maken voor werken in de vakantie. Maar zij zien ook een positieve kant aan het experiment.

Wellicht vormt het project een aanzet is om de slapte in de wegenbouw gedurende de zomervakantie tegen te gaan. Mocht het �vakantiewerk� goed bevallen, dan nemen andere wegenbeheerders daar wellicht een voorbeeld aan. Daarnaast sluit de provincie niet uit dat het werk goedkoper uit zal vallen, omdat er alleen overdag aan de weg wordt gewerkt. Avondwerk en werk tijdens weekeinden is relatief kostbaar.

Reageer op dit artikel