nieuws

MKB rilt nu al van verlaging belasting

bouwbreed Premium

delft – De gedachte dat wederom de vennootschapsbelasting wordt verlaagd, doet het midden- en kleinbedrijf al rillen. De financiering ervan zal deels weer door het mkb moeten worden opgehoest, terwijl het er geen profijt van heeft.

MKB Nederland hoopt van harte dat het kabinet meer fiscale maatregelen in petto heeft dat alleen verlaging van de vennootschapsbelasting naar 25 procent. Tweederde van het bedrijfsleven heeft daar niets aan omdat die zijn winst afrekent via de inkomstenbelasting. Zeker als ook nog eens de financiering van de 700 miljoen die het idee kost, wordt gevonden door maatregelen die het mkb treffen, dan is het midden- en kleinbedrijf bepaald geen warm voorstander.

De nieuwe verlaging is onderdeel van eerdere plannen van staatssecretaris Wijn (financiën) tot herziening van de vennootschapsbelasting om ons land aantrekkelijk te maken voor internationale bedrijven. Zeker na de toetreding van de nieuwe landen uit Midden- en Oost-Europa is de concurrentie op belastingen een hot item. In die landen kennen ze tarieven voor de winstbelasting die aanzienlijk lager liggen dan in West-Europa.

Oostenrijk heeft daardoor tot woede van Duitsland zijn tarieven al verlaagd van 35 naar 24 procent. Dit moest Oostenrijk wel doen om te voorkomen dat bedrijven net de grens met Slowakije over zouden gaan. Daar is het tarief 19 procent.

Het is ook reden voor de Europese Commissie om te komen met voorstellen voor een uniforme berekeningswijze voor de winstbelasting. De tarieven mogen lidstaten dan zelf vaststellen.

Onroerend goed

In de eerdere plannen van Wijn zat als financiering het drastisch beperken van de afschrijving op onroerend goed en werd gedacht aan een lagere fiscale verliesverrekening. Nu wordt als financieringsbron ook gedacht aan een verplichting voor werkgevers om bij te dragen aan de kinderopvang.

Dat nu schiet MKB Nederland in het verkeerde keelgat. Principieel verkeerd is het eerste commentaar. De organisatie wijst erop dat de Wet kinderopvang nog moet worden geëvalueerd, waarbij juist wordt gekeken hoeveel werkgevers nu in de praktijk bijdragen aan kinderopvang. Het doel is daarbij 90 procent in 2008. Mocht uit de evaluatie blijken dat dit percentage niet haalbaar is, dan zal het kabinet een voorstel indienen de werkgeversbijdrage verplicht te stellen.

Werkgevers liggen op dit moment echter goed op schema, vindt MKB Nederland. Zeker nu een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting in zicht lijkt, vindt de organisatie dat verdere fiscale verlichting voor mkb�ers eveneens aan de orde moeten komen. Vorig jaar kondigde Wijn al aan te denken aan een winstvrijstelling voor mkb-bedrijven van 5 tot 10 procent van de winst.

Reageer op dit artikel