nieuws

Kenniscentrum denktank restauratie

bouwbreed

den haag – Het nieuwe kenniscentrum RMIT voorziet in de een aanpak van restauratievraagstukken die op wetenschappelijke leest is geschoeid. Prof.dr.ir. Jo Coenen lanceerde het centrum gisteren tijdens zijn intreerede als hoogleraar restauratie aan de faculteit Bouwkunde van de TU-Delft. “De transformatie van de gebouwde omgeving moet immers integraal en multidisciplinair worden benaderd”, betoogde hij. […]

den haag – Het nieuwe kenniscentrum RMIT voorziet in de een aanpak van restauratievraagstukken die op wetenschappelijke leest is geschoeid. Prof.dr.ir. Jo Coenen lanceerde het centrum gisteren tijdens zijn intreerede als hoogleraar restauratie aan de faculteit Bouwkunde van de TU-Delft. “De transformatie van de gebouwde omgeving moet immers integraal en multidisciplinair worden benaderd”, betoogde hij.

Coenen ziet het als een noodzaak het vakgebied te verbreden en te herdefiniëren. Dat vraagt behalve wetenschappelijke onderzoeksmethoden ook een brede oriëntatie op vragen vanuit de praktijk. Het kenniscentrum RMIT gaat daarin voorzien.

Het onderzoek dat het centrum gaat uitvoeren, onderscheidt zich door de nadruk op ontwerponderzoek, een multidisciplinaire benadering en het feit dat ook externe partijen eraan deelnemen. Coenen ziet het kenniscentrum ook als een kweekvijver voor nieuwe toponderzoekers en ontwerptalent. “Modificatie, Interventie en Transformatie zijn de drie werkterreinen die professor Jo Coenen onderscheidt in het vakgebied van de restauratie. Samen vormen ze de romp van Restauratie”, aldus Coenen, tevens wetenschappelijk directeur van RMIT.

Reageer op dit artikel