nieuws

Imagocampagne mikt op Dag van de Bouw

bouwbreed Premium

De eerste zaterdag van juni wordt het spitsroeden lopen voor de bedenkers van de imagocampagne �De bouw maakt het�. Want tijdens de Dag van de Bouw op 3 juni wordt duidelijk of en zo ja in welke mate de door hen bedachte kreet aanslaat. In de bijlage over marketing en communicatie bij deze Cobouw wordt […]

De eerste zaterdag van juni wordt het spitsroeden lopen voor de bedenkers van de imagocampagne �De bouw maakt het�. Want tijdens de Dag van de Bouw op 3 juni wordt duidelijk of en zo ja in welke mate de door hen bedachte kreet aanslaat. In de bijlage over marketing en communicatie bij deze Cobouw wordt uitgebreid gesproken met de campagnemakers. Samen met communicatieadviesbureau Zwiers Partners zet Bouwend Nederland alle zeilen bij om het door de bouwfraudeaffaire aangetaste imago op te vijzelen. De brancheorganisatie huurde bureau TNS Nipo in om te peilen hoe de bevolking van Nederland over de bouw dacht. Klopte het gebutste beeld? En hoe kon het imago worden hersteld? Over het product (het bouwen) en het eindproduct (het bouwwerk) bleken Nederlanders na de bouwaffaire eigenlijk nog onverwacht goed te spreken. Maar de betrouwbaarheid van de bouwbranche bleek wel degelijk onder druk te staan. Ook werd een ander probleem aangetoond: tussen het eerste contact van zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers met hun aannemer en de uiteindelijke oplevering blijkt vaak veel ergernis te zitten. Met vlaggen en banieren op bouwplaatsen enerzijds en door bouwvakkers met T-shirts, koelboxen enzovoort waarop het logo van de campagne is gedrukt anderzijds, wordt de komende maanden een positiever beeld neergezet.

In de bijlage verder onder meer aandacht voor de veranderende functie van bouwborden, succesvol adverteren, arbeidsmarkt- en communicatiestrategieën, klantcontact, overheidsvoorlichting en nut en noodzaak van netwerken. En uiteraard staat de bijlage vol tips voor de dagelijkse praktijk: De grootste marketingvalkuil voor bouw- en vastgoedbedrijven is, dat ze te veel vanuit �stenen� denken en te weinig vanuit de klant.

Reageer op dit artikel