nieuws

Hypotheekrentedebat: bezint eer ge begint Stabiel

bouwbreed

De woningmarkt is een merkwaardig fenomeen. Ondanks het zwakke economische klimaat van de afgelopen jaren is het fier overeind gebleven. En ook de bouwproductie trekt weer fors aan. Maar tegen al te grote onzekerheden zal de woningmarkt op de lange termijn niet bestand zijn. Zo klinkt bijvoorbeeld op en rond het Haagse Binnenhof weer regelmatig […]

De woningmarkt is een merkwaardig fenomeen. Ondanks het zwakke economische klimaat van de afgelopen jaren is het fier overeind gebleven. En ook de bouwproductie trekt weer fors aan. Maar tegen al te grote onzekerheden zal de woningmarkt op de lange termijn niet bestand zijn. Zo klinkt bijvoorbeeld op en rond het Haagse Binnenhof weer regelmatig het �H�-woord.

Onzekerheid kan worden gezien als de grootste vijand van de woningmarkt. Als de woonconsument onzeker is over zijn financiële toekomst, dan zal de twijfel over de aankoop van een nieuwe woning toeslaan. Het opnieuw ter discussie stellen van de hypotheekrenteaftrek geeft grote onrust en vormt een voedingsbodem voor een toenemend onzeker gevoel bij de consument. En wanneer dan ook nog eens het economische herstel tegenvalt of de rente te snel gaat stijgen, is het leed helemaal niet meer te overzien.

In onze recente Thermometer Koopwoningen hebben wij de woningmarkt vergeleken met het menselijke lichaam. Alles hangt met elkaar samen. Wie er eenzijdig één element uitlicht en daarop beleid afstemt, moet niet vreemd opkijken wanneer een dergelijke maatregel zeer ongewenste bijwerkingen heeft.

Vaak wordt gedacht dat bij een afschaffing of beperking van de renteaftrek alleen de �rijken� getroffen worden, maar dat jongeren en huurders hiervan juist zullen profiteren. Maar wij komen tot een heel andere conclusie. Want omdat alles met alles samenhangt op de woningmarkt zal een afschaffing of beperking juist ook voor jongeren en startende huurders heel vervelend zijn. Zij zullen dan namelijk nóg moeilijker aan een betaalbare woning kunnen komen. En dat heeft weer alles te maken met het feit, dat de bouwmarkt van vrije sector koopwoningen voor een belangrijk deel ook de grondkostensubsidies van de sociale woningbouw bekostigt. Zodra deze vrije sector door fiscale ingrepen onder druk komt te staan, zal daardoor dus ook de bouwproductie van huurwoningen gaan dalen. Maar dat niet alleen.Gemeenten zullen hiernaast door verminderde grondinkomsten grote moeite krijgen om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Te meer daar veel gemeentengrondverkopen beschouwen als de ultieme flappentap om gaten in de begroting te dichten. Menig zwembad, gemeentelijk sportcentrum of verzorgingshuis krijgen immers hun jaarlijkse bijdragen indirect uit de opbrengst van grondverkopen van koopwoningen.

Kortom, ingrijpende saneringen zullen noodzakelijk zijn om een en ander op peil te houden. Bovendien zullen gemeenten iedere mogelijkheid benutten om via andere kanalen, nieuwe belastingen leges etcetera, hun gemeentelijke opbrengsten nog enigszins overeind te houden en hun verliezen te beperken. Uiteindelijk wordt hiermee de rekening toch weer bij de burger gelegd.

Ingrepen in de hypotheekrenteaftrek hebben uiteraard ook ernstige gevolgen voor de huizenprijzen en dus op het bestedingsgedrag van de bewoners zelf. Bij een volledige afschaffing van de renteaftrekmogelijkheden moet zelfs met een prijsdaling van 100.000 euro rekening worden gehouden. En zelfs wanneer de renteaftrek in gelijke stapjes over een periode van dertig jaar wordt afgebouwd moet men nog rekenen op een prijsdaling van tenminste 20.000 euro. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke prijsdalingen vooral ook voor de markt van nieuwe woningen er flink zal inhakken.

Een ontwikkelaar die te lang beneden zijn kostprijs werkt houdt het namelijk niet lang vol. Hij zal dus stoppen of proberen vooral zwaar te bezuinigen op de post die het laatste decennium veruit het hardst is gestegen, namelijk op de (gemeentelijke) grondkosten.

De bouwproductie zal over een breed front inzakken, waarbij zoals gezegd ook de andere bouwsegmenten niet buiten schot zullen blijven. Wij als brancheorganisatie maken ons hier oprecht zorgen over, zonder daarbij iedereen angsten aan te willen praten. Waar het om gaat is dat wij er voor pleiten dat beslissingen over de hypotheekrenteaftrek niet al te lichtvaardig worden genomen.

De woningmarkt, zowel de vrije sector als sociale sector, moet als één samenhangend geheel worden gezien. Maatregelen gericht op de vrije sector hebben niet zelden verstrekkende gevolgen voor de sociale sector. Voorzichtigheid is dus geboden. Kortom �Bezint eer ge begint�.

Nico Rietdijk en Frits Nuss

Directie NVB, Voorburg

info@nvb-bouw.nl

Reageer op dit artikel