nieuws

Haaksbergen hield zich aan de regels

bouwbreed

haaksbergen – De bijdrage van 3 miljoen euro van de gemeente Haaksbergen aan het centrumplan was geoorloofd. Dat heeft de Europese Commissie onlangs uitgesproken. Daarmee komt eindelijk een antwoord op de hamvraag die al sinds 2002 boven het plan hing: was de lokale overheidssteun geoorloofd of niet?

Het antwoord is in zoverre relevant voor de gemeente Haaksbergen dat ze lering uit de uitspraak kan trekken voor de ontwikkeling van het huidige centrumplan. In samenwerking met projectontwikkelaar Rabo Vastgoed wordt nu aan een nieuw haalbaarheidsplan gewerkt voor de zogeheten marktpassage waar tientallen appartementen, winkels en commerciële ruimte komen. Volgens de gemeente wordt het plan vermoedelijk in september dit jaar gepresenteerd. Of de gemeente dan ook weer miljoenen bijdraagt aan de planontwikkeling is nog onduidelijk, volgens een woordvoerder van de gemeente.

Het vorige centrumplan, waarbij ook Rabo Vastgoed en een bouwcombinatie van plaatselijke aannemers/ontwikkelaars (Centrum Haaksbergen BV) betrokken waren, is gesneuveld dankzij de vertraging die optrad nadat Leefbaar Haaksbergen in 2002 de gemeentelijke bijdrage als ongeoorloofde staatssteun aanmerkte. LH toog naar het ministerie van Binnenlandse Zaken die de kwestie voorlegde aan de Europese Commissie. Uiteindelijk haakte Centrum Haaksbergen BV af vanwege het risico dat het ontwikkelingsplan zou worden afgeschoten. De gemeente ging met Rabo Vastgoed verder.

De Europese Commissie stelt anno 2006 dat de gemeentelijke bijdrage van 3 miljoen euro niet in strijd is met de Europese regelgeving. Dat zou wel zo zijn als de gemeente aannemers/projectontwikkelaars had bevoordeeld ten opzichte van meedingende concurrenten. Volgens Leefbaar Haaksbergen legde de gemeente in contracten vast dat Centrum Haaksbergen BV als enige ontwikkelaar financiële steun zou krijgen. Volgens LH haakten daarom andere projectontwikkelaars af vanwege verwachte exploitatietekorten.

De gemeente heeft de uitspraak van de EC nog niet precies bestudeerd. Daarom is nog niet duidelijk waarom Europa de steun geoorloofd vindt. Overigens wordt de toenmalige afspraak tussen gemeente en de vorige projectontwikkaars dat bij een exploitatie-overschot 50 procent van de gemeentelijke bijdrage wordt uitgekeerd aan de projectontwikkelaar niet goedgekeurd.

De uitspraak van de Europese Commissie vormt belangrijke jurisprudentie voor andere plannen waarbij gemeenten en provincies financiële steun verstrekken aan projecten en projectontwikkelaars.

Reageer op dit artikel