nieuws

Haags plan concentratie ziekenhuizen

bouwbreed

den haag – Het Haagse Leyenburgziekenhuis krijgt op zijn terrein waarschijnlijk gezelschap van twee andere ziekenhuizen uit de stad. De bedoeling is flink te investeren in nieuwbouw voor de samenvoeging van het Juliana Kinderziekenhuis, Het Rode Kruisziekenhuis en het Leyenburgziekenhuis op één locatie.

De drie ziekenhuizen zijn bestuurlijk al eerder samengegaan en heten nu HagaZiekenhuis. Bij de nieuwbouw hoort ook en parkeergarage. De gebouwuitbreiding gaat ten koste van de huidige parkeerruimte op het terrein.

Het nieuwbouwplan, waarvan de kosten naar schatting 150 en 200 miljoen bedragen, heeft paradoxaal genoeg te maken met de opdracht het aantal ziekenhuisbedden in Den Haag terug te brengen. Dat laatste is een wens van de zorgverzekeraars. Die betalen per bed een vergoeding en zijn door het beddenoverschot in de stad onnodig duur uit. Volgens deze verzekeraars zouden ze in Den Haag de komende jaren 3,25 tot 6,5 miljoen euro per jaar kwijt zijn aan onnodige bedden.

Omdat hierbij een vaste budgetcomponent wordt aangewend, gaat dit overschot direct ten koste van bijvoorbeeld de verlangde uitbreiding van de intensive care in Zoetermeer. Het bestaan van dit soort problemen werd onlangs nog bevestigd en toegelicht door minister Hoogervorst van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Het aantal bedden in de Hofstad moet daarom met honderden omlaag.

Forse investering

Bij de ontwikkeling van het nieuwbouw- annex beddenreductieplan heeft het HagaZiekenhuis zich op de eerste plaats gericht op het leveren van een optimale zorg aan de patiënt, verklaart hoofd communicatie Marnix Beekmans van het ziekenhuis desgevraagd.

Het bouwproject vergt weliswaar een forse investering, maar je moet, zo stelt hij, het effect bekijken op de lange termijn. Een alternatief is het terugbrengen van het aantal bedden in de bestaande vestigingen. Dat is volgens hem niet handig want het heeft gevolgen voor de omvang en structuur van de hele organisatie op deze locaties.

Hij onderstreept dat het plan nog prematuur is. “Het is een eerste stap in een langdurend proces. Ons plan biedt een oplossing voor het teveel aan bedden. Dat gaan we nu voorleggen aan alle betrokken partijen zoals de verzekeraars, het ministerie, gemeente en het College bouw zorginstellingen.”

De huidige gebouwen van het Juliana Kinderziekenhuis en het Rode Kruisziekenhuis kunnen een andere zorgfunctie krijgen.

Reageer op dit artikel