nieuws

Gemeenten aan banden bij aanleg glasvezelnet

bouwbreed

DEN HAAG – De Tweede Kamer heeft grote moeite met plannen van gemeenten, waaronder Amsterdam, om zelf te investeren in glasvezelnetten.

PvdA en VVD vrezen voor oneerlijke concurrentie met particuliere ondernemingen in de telecommunicatie. Minister Brinkhorst van Economische Zaken toonde zich gisteren bereid om op korte termijn met wettelijke maatregelen te komen om dit te voorkomen.

VVD-Tweede-Kamerlid Aptroot pleitte er in een debat zelfs voor om gemeenten te verbieden dit soort investeringen te doen. Hij en Van Dam (PvdA) waren het erover eens dat gemeenten met een dubbele pet dit soort investeringen doen. Het is immers aan gemeenten om vergunningen en medewerking te verlenen bij de aanleg van kabels en zij zouden er dus belang bij hebben om concurrenten tegen te werken.

Van Dam ging minder ver dan Aptroot door te bepleiten dat telecomtoezichthouder Opta besluiten over vergunningen en dergelijke van gemeenten moet overnemen bij dit soort investeringen. (anp)

Reageer op dit artikel