nieuws

Eigen Huis mengt zich in discussie renteaftrek

bouwbreed Premium

amersfoort – Beperking van de hypotheekrenteaftrek is voor de helft van de woningbezitters bespreekbaar, totale afschaffing daarentegen wordt door een grote meerderheid van zowel huiseigenaren als huurders van de hand gewezen. Een onderzoek van OTB/Intomart in opdracht van de Vereniging Eigen Huis wijst dat uit.

De huiseigenarenvereniging is inmiddels begonnen met een voorlichtingscampagne waarin de regeringsplannen om paal en perk te stellen aan hypotheekrenteaftrek centraal staan. “De vereniging vindt de hypotheekrenteaftrek te belangrijk om uitsluitend aan de politiek over te laten”, aldus een toelichting op de campagne.

Uit het onderzoek van OTB/Intomart blijkt dat 42 procent van de huiseigenaren vindt dat de hypotheekrenteaftrek ongewijzigd moet blijven of moet worden uitgebreid. “Bij huurders is ruim 17 procent diezelfde mening toegedaan.”

Een meerderheid van de huiseigenaren (65 procent) verwacht bovendien dat beperking van de hypotheekrenteaftrek voor hen een financiële strop zal betekenen. Daarnaast denkt 70 procent van de huiseigenaren dat de huizenprijzen zullen dalen als de aftrekmogelijkheden van hypotheekrente worden beperkt. “Slechts een kleine groep – iets meer dan 11 procent – verwacht dat een wijziging van de renteaftrek niet of nauwelijks invloed zal hebben op de huizenprijzen.”

Eigen Huis gaat het publiek informeren over de verschillende plannen die op het Binnenhof circuleren. De actie duurt tot na de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Daarbij zal veel aandacht worden besteed aan de financiële gevolgen voor woningbezitters. De vereniging stelt zijn website open voor politieke partijen zodat ze hun plannen kunnen presenteren en iedereen daarover kan mee discussiëren. “Wij zullen partijen aansporen als ze daarin achterblijven, mistig blijven of onvolledig zijn”, aldus Marliet Pernot, algemeen directeur van de vereniging. “Want de kiezer heeft recht op duidelijkheid.”

Daarnaast vindt Eigen Huis dat het debat over de hypotheekrenteaftrek van groot belang is voor de toekomst van de Nederlandse woningmarkt en voor de Nederlandse economie. De vereniging benadrukt dat ze zich niet zal neerleggen bij het afschaffen van de aftrekpost. Wijzigingen zijn wel bespreekbaar. “De marges om iets te veranderen zijn overigens beperkt, zeker in een tijd dat de hypotheekrente weer oploopt”, aldus Pernot. “Onze inzet is gericht op blijvend betaalbare hypotheeklasten voor de mensen.”

Waardedaling van huizen doordat de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, vindt Pernot niet toelaatbaar.

Reageer op dit artikel