nieuws

Blijven gissen naar oorzaak bezwijken

bouwbreed Premium

breda – TNO heeft weliswaar de zwakke plek van de steiger in de Amercentrale aangewezen, maar niet de feitelijke oorzaak van bezwijken blootgelegd, oordeelt de advocaat van steigerbouwer Albuko. Hij zoekt de oorzaak, zoals te verwachten was, vooral in de vervorming van de onderkant van de stoomketel.

Voor het achterhalen van de feitelijke bezwijkoorzaak was een tweede ordecomputerberekening onontbeerlijk geweest, benadrukte advocaat mr. G. Elsen namens Albuko. Net als eerder de door het bedrijf ingehuurde expert dr. Y Willems had gedaan.

Elsen begreep niet dat TNO in geen enkele fase van het gerechtelijk onderzoek een dergelijke berekening heeft gedaan. Deskundigen van TNO hadden bij eerdere zittingen aangegeven nooit aanleiding te hebben gezien voor die exercitie, aangezien de eerste ordeberekening immers direct uitwees dat de constructie stabiliteit miste en bijna onder zijn eigen gewicht zou bezwijken.

Maar bij de door Willems uitgevoerde tweede ordeberekening bleef de constructie netjes staan, benadrukte Elsen nogmaals. En de feitelijke bezwijkoorzaak heeft TNO ook niet kunnen achterhalen. Voor het slippen van de koppelingen en het herverdelen van de krachten onderin de ketel hebben ze bijvoorbeeld geen bewijzen kunnen vinden.

Elsen had zelf wel een verklaring voor het instorten: vervorming van de trogwand; de taps toelopende onderkant van de ketel. Dat TNO daar nooit aan heeft gerekend, verbaast hem niets. Daar had Albuko namelijk ook nooit aan gedacht. Nadat de tekeningen waren opgevraagd bij Essent en er was gevraagd naar eerdere ervaringen met steigers in de ketel, leek dat bij de voorbereiding van de ketelrevisie geen punt van aandacht te hoeven zijn.

Stabiliteit

Maar onderzoek van ingenieursbureau IV Bouw voor het ontwerp van de nieuwe steiger had uitgewezen dat de trogwanden onder de belasting maar liefst 72 millimeter uiteenweken. En dat had nogal wat gevolgen voor de stabiliteit van de steiger, meende Elsen, die een heel laat uitgevoerd TNO onderzoek naar de ketelwand afdeed als een farce.

Namens de ontwerper van de steiger, Marc S, stelde mr. R. de Bree gisteren in de rechtszaal de reconstructie van de steiger �as built� door TNO aan de orde. Tussen oplevering van de steiger op 20 november 2003 en het bezwijken ervan ruim een week later hebben tal van partijen kleinere of grotere wijzigingen aan de constructie aangebracht; het zogenoemde �meubelen�.

Zo zijn er zware verlichtingsarmaturen met bekabeling aangebracht en zijn er in de vier hoeken hijsinstallaties gemonteerd voor het uittakelen van de ketelbranders. Daarvoor zijn wellicht allerlei steigerpijpen verwijderd, schoren doorgezaagd of andere aanpassingen gemaakt, waardoor de bezweken steiger volgens De Bree heel anders is dan de constructie die door Albuko is opgeleverd. Vandaag zetten Elsen en De Bree hun pleidooi voort namens Albuko en de ontwerpleider, de enige natuurlijke persoon die is gedagvaard. Donderdag en vrijdag is het woord aan de advocaten van Hertel en CMI, het bedrijf dat de revisie van de ketel leidde.

Reageer op dit artikel